logo

Středoamerické země a oblast Karibiku

I. - úvodní informace
Název:
Středoamerické země a oblast Karibiku
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Marcela Kramolišová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • vymezení oblasti, znalost států, které sem patří [žáci ukáží oblast na nástěnné mapě a jmenují jednotlivé státy]
  • fyzickogeografická a socioekonomická charakteristika [cvičení ve dvojicích, schopnost diskuze o probraném učivu]
Jazykové cíle a ověření:
  • uvedení základních slovíček z tématu a jejich praktické použití [zopakování slovíček pomocí práce ve dvojicích, jmenování názvu států u nástěnné mapy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • práce s atlasem, práce ve dvojicích
  • diskuze
Učební pomůcky:
učebnice, atlas, mapa

Popis hodiny
Úvod
- uvedení tématu, vymezení území (vysvětlení problému definice pojmu Střední Amerika a Latinská Amerika)
- vyjmenování států oblasti
Hlavní část
- fyzickogeografická charakteristika území - povrch, ostrovy, pevnina, podnebí, vegetace (žáci pracují s atlasem)
- socioekonomická charakteristika - obyvatelstvo, průmysl, zemědělství, cestovní ruch (práce s atlasem), použití anglických slovíček (např. termín "banánová republika")
- práce ve dvojicích, žáci rozdělí jednolivé státy do skupin (např. podle zemědělské produkce, podle míry turistického ruchu, podle etnického složení aj.), pokusí se vytvořit anglická hesla pro jednolivé státy či oblasti (např. typu "tobacco and sugar", "we have a lot of bananas", "our sea is beautiful")
Závěr
- diskuze nad možnostmi rozvoje regionu v budoucnostiPoznámky: názvy některých států nejsou k dispozici v anglické matici výrazů": např. Guatemala - Guatemala, Nikaragua - Nicaragua, Kuba - Cuba, Jamajka - Jamaica.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
rumrum ikona zvuk
tabáková plantážtobacco plantation ikona zvuk
smíšená rasamixed race ikona zvuk
plantážní hospodářstvíplantation economy ikona zvuk
otrok, otrocia slave, slaves ikona zvuk
cukrová třtinasugar cane ikona zvuk
španělštinaSpanish ikona zvuk
banánová republikaBanana republic ikona zvuk
KostarikaCosta Rica ikona zvuk
PanamaPanama ikona zvuk