logo

Praha

I. - úvodní informace
Název:
Praha
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Marcela Kramolišová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámení se základními geografickými charakteristikami hlavního města ČR [prezentace samostatné práce žáků]
Jazykové cíle a ověření:
  • uvedení základních slovíček z tématu [použití anglických slovíček v prezentaci žáků]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka - výklad
  • skupinová práce - prezentace
Učební pomůcky:
učebnice, mapa ČR, plán Prahy

Popis hodiny
Úvod
- uvedení tématu (i v angličtině), "brainstorming" - co se žákům vybaví, když se řekne PRAHA
Hlavní část
- přírodní podmínky (stručně, základní informace)
- vybrané socioekonomické charakteristiky - obyvatelstvo, hospodářství, cestovní ruch + uvedení základních slovíček k tématu
- skupinová práce (žáci si připravují propagaci Prahy pro veřejnost), prezentace před třídou s využitím anglických slovíček
Závěr
- zhodnocení žákovských prezentací vyučujícím


Poznámka: program hodiny pravděpodobně přesáhne časovou kapacitu 45 minut

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Národní divadlo v PrazeNational Theatre in Prague ikona zvuk
dopravní uzeltransport interchange ikona zvuk
Praha je hlavní město ČR.Prague is the capital of the Czech Republic. ikona zvuk
divadlotheatre ikona zvuk
koncertconcert ikona zvuk
výstavaexhibition ikona zvuk
řeka Vltavathe Vltava River ikona zvuk poznamka
primátor městamayor ikona zvuk
památka UNESCOUNESCO culture heritage ikona zvuk
Karlův mostCharles bridge ikona zvuk
letištěairport ikona zvuk
satelitní bydleníliving in a satellite town ikona zvuk
periferie (města)outskirts ikona zvuk
historické památkyhistoric sites ikona zvuk
metrounderground ikona zvuk
muzeum, muzeaa museum, museums ikona zvuk