logo

USA

I. - úvodní informace
Název:
USA
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Marcela Kramolišová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • základní zeměpisné znalosti o USA, poltický systém, regionální členění [žáci vyhledají informace v atlase nebo v učebnnici]
Jazykové cíle a ověření:
  • uvedení základních slovíček z tématu a jejich využití žáky [žáci využívají slovíčka při odpovědích na otázky, čtou správně anglické názvy místopisných pojmů]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka - výklad
  • samostatná práce - atlas a učebnice
  • dotazy vyučujícího a diskuze
Učební pomůcky:
atlas, učebnice, mapa světa

Popis hodiny
Úvod
- uvedení tématu, i v angličtině, význam a postavení USA v současném světě
Hlavní část
- základní informace o USA, povrch, podnebí, vegetační pásy, práce s atlasem
- rozdělení USA na regiony, práce s atlasem + anglické výrazy
- socioekomická charakteristika, současné problémy USA, používání anglických výrazů, diskuze
Závěr
- zopakování základních informací a slovíček na konci hodiny (dotazy vyučujícího, čtení anglických mistopisných pojmů podle atlasu nebo mapy USA v anglické verzi)

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
FloridaFlorida ikona zvuk
vznik USAformation of the USA ikona zvuk
menšinaminority ikona zvuk
přistěhovalec, přistěhovalcian immigrant, immigrants ikona zvuk
stepisteppes ikona zvuk
indiániNative Americans ikona zvuk
velkoměsto, velkoměstaa city, cities ikona zvuk
ilegální přistěhovalec, ilegální přistěhovalcian illegal immigrant, illegal immigrants ikona zvuk
Kongres USAUnited States Congress ikona zvuk
trest smrti, tresty smrtideath penalty ikona zvuk