logo

Obyvatelstvo

I. - úvodní informace
Název:
Obyvatelstvo
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Marcela Kramolišová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámit se s hlavními demografickými termíny, pochopit proces demografické revoluce [žáci vysvětlí hlavní termíny na konci hodiny]
  • zamyšlení a diskuze nad současnými problémy obyvatelstva (stárnutí, vysoký přírůstek) [žáci diskutují o současných demografických problémech]
Jazykové cíle a ověření:
  • uvedení základních slovíček k tématu a schopnost žáků je použít [žáci dokáží termíny používat při zodpovídání dotazů vyučujícího]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka - výklad
  • samostatná práce - analýza grafu, práce s atlasem
  • diskuze a kladení otázek
Učební pomůcky:
učebnice, atlas, dataprojektor, graf demografické revoluce

Popis hodiny
Úvod
- uvedení tématu, zamyšlení nad současným počtem obyvatel světa (Kolik lidí je Země schopna uživit?)
Hlavní část
- vývoj počtu obyvatel světa, práce s atlasem, porovnávání světadílů, hustota zalidnění, vypracování úkolů v učebnici, diskuse o vlivech na počet obyvatel, uvedení základních slovíček v angličtině
- analýza grafu demografické revoluce
- klíčové demografické termíny + anglická verze pojmů
Závěr
- diskuze a zopakování anglických výrazů během ní (vždy k zmíněnému termínu)

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Počet obyvatel neustále roste.The number of population is growing constantly. ikona zvuk
neolitická revoluceNeolitic Revolution ikona zvuk
počet obyvatelthe number of inhabitants ikona zvuk
demografická revolucedemographic revolution ikona zvuk
obyvatelstvopopulation ikona zvuk
Počet dětí, ekonomicky aktivních obyvatel a důchodců.Population of children, economically active people and senior citizens. ikona zvuk
porodnostbirth rate ikona zvuk
úmrtnostmortality ikona zvuk
věkové složeníage composition ikona zvuk
průmyslová revoluceIndustrial Revolution ikona zvuk
snížitreduce ikona zvuk
zvýšitraise ikona zvuk poznamka
Populace roste, pokud převládá porodnost nad úmrtností.The population increases if birth rate prevails over mortality. ikona zvuk
přírůstek obyvatelstva kvůli přistěhovalcůmthe population growth due to immigrants ikona zvuk