logo

Výroba elektrické energie

I. - úvodní informace
Název:
Výroba elektrické energie
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Petr Žižlavský
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámení s druhy výroby elektrické energie [žák umí vyjmenovat druhy výroby elektrické energie]
Jazykové cíle a ověření:
  • naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [žák pojmenuje všechny hlavní pojmy v angličtině pomocí LP]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce s použitím atlasu a dataprojektoru.
Učební pomůcky:
Atlas dnešního světa, notebook, sešit, dataprojektor, kartičky s obrázky elektráren, LP Výroba elektrické energie

Popis hodiny
Úvod
Úvod do hodiny.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Napsat cíl hodiny na tabuli anglicky.
Hlavní část
Zopakování znalostí z nižších ročníků.
Výuka probíhá v češtině, české výrazy doplněny anglickými.
Závěr
Zopakování probrané látky.
Žáci do připraveného LP dopisují anglické pojmy.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
uhlícoal ikona zvuk
odpadywaste ikona zvuk
elektrická energieelectric power ikona zvuk
elektrická energieelectrical energy ikona zvuk poznamka
elektrárnapower station ikona zvuk
tepelná elektrárnaheat power station ikona zvuk
atomová, jaderná elektrárnanuclear power plant ikona zvuk
vodní elektrárnahydro power station ikona zvuk
větrná elektrárnawind power station ikona zvuk
sluneční elektrárnasolar power station ikona zvuk
ohrožení (hrozba)threat ikona zvuk