logo

Antarktida

I. - úvodní informace
Název:
Antarktida
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Jiří Miškar
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák popisuje obecné poměry regionu. [Samostatná práce s pracovním listem.]
  • Seznámí se s hidstorií dobývání jižního pólu. [Diskuze nad tématem.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Interaktivní test.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce s použitím nástěnné mapy a dataprojektoru.
  • Diskuze.
  • Samostatná práce s pracovním listem.
Učební pomůcky:
- notebook
- dataprojektor
- pracovní list
- nástěnná mapa

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Seznámení s kontinwentem - podnebí, fauna a flóra.
Seznámení s historií dobývání jižního pólu.
Všdecké využití Antarktidy v současnosti.
Výuka probíhá v češtině, průběžně do výuky vkládat nové anglické výrazy.
Závěr
Zopakování anglických slovíček.
Zhodnocení dosažených cílů.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
ozonová díraozon hole ikona zvuk
Antarktidathe Antarctic ikona zvuk
Antarktida je nejstudenější světadíl.The Antarctic is the coldest continent. ikona zvuk
ledovec pevninský a horskýcontinental glacier and Alpine glacier ikona zvuk
Antarktida je rájem tučňáků.The Antarctic is a paradise for penguins. ikona zvuk
Na jihu je Antarktida.The Antarctic is in the south. ikona zvuk
rozlohaarea ikona zvuk
pevnina, kontinentcontinent ikona zvuk
nadmořská výškaaltitude ikona zvuk
pevninský ledovec - ledový štítglacier - a shield of ice ikona zvuk