logo

Brazílie

I. - úvodní informace
Název:
Brazílie
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Jiří Miškar
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák popisuje obecné poměry země. [Diskuze nad poměry.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Zopakování slovíček na konci hodiny,]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce s použitím nástěnné mapy a dataprojektoru.
  • Diskuze.
  • Samostatná práce s pracovním sešitě.
Učební pomůcky:
- notebook
- dataprojektor
- interaktivní test
- nástěnná mapa

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, průběžně do výuky vkládat nové anglické výrazy.
Závěr
Zopakování anglických slovíček pomocí interaktivního testu.
Zhodnocení dosažených cílů.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
kácení deštných pralesů kvůli těžbě dřevarainforest logging ikona zvuk
koloniecolony ikona zvuk
pobřeží Atlantikuthe Atlantic Coast ikona zvuk
domorodcinative inhabitants ikona zvuk
chudobapoverty ikona zvuk
deštný pralesrainforest ikona zvuk
počet obyvatelthe number of inhabitants ikona zvuk
jazyklanguage ikona zvuk
unieUnion ikona zvuk
bývalé kolonieformer colonies ikona zvuk
portugalštinathe Portuguese language ikona zvuk