logo

ČR - Typy reliéfu (krajin)

I. - úvodní informace
Název:
ČR - Typy reliéfu (krajin)
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Petr Žižlavský
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • znát typy reliéfu (krajin) v ČR [žák umí vyjmenovat typy krajin ČR]
Jazykové cíle a ověření:
  • umět přiřadit vybrané anglické výrazy k českým [zopakování slovíček na konci hodiny formou doplnění LP]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, práce s učebnicí, mapou a atlasem.
Učební pomůcky:
Atlas ČR, mapa ČR, učebnice, fixy, připravený LP Typy reliéfu, nůžky, lepidlo.

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky.
Zápis do TK.
Téma hodiny (na tabuli česky i anglicky).
Hlavní část
Zopakování znalostí z nižších ročníků.
Vysvětlení základních pojmů.
Práce s mapou, žáci pracují s atlasem.
Anglická slovíčka připsaná k českým.
Závěr
Zopakování probrané látky formou doplnění rozdané mapky.
Žáci rozstřihají tabulku a buňky s anglickými výrazy nalepí vedle mapky v LP.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
nížinalowlands ikona zvuk
pahorkatinauplands ikona zvuk
vrchovinahighlands ikona zvuk
průměrná nadmořská výškaaltitude above mean sea level ikona zvuk
vysočinahighlands ikona zvuk
hornatinamountains ikona zvuk
nadmořská výškaaltitude ikona zvuk
typy krajintypes of areas ikona zvuk
rovinaplain ikona zvuk
reliéfrelief ikona zvuk