logo

Zemědělství

I. - úvodní informace
Název:
Zemědělství
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Petr Žižlavský
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • žáci se seznamují se zemědělskou výrobou na naší planetě [žák dokáže vysvětlit rozdíly v zemědělské výrobě v různých částech světa]
Jazykové cíle a ověření:
  • naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu [společné pojmenování všech hlavních pojmů v češtině a angličtině]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, práce s atlasem a diskuze,
Učební pomůcky:
Atlas dnešního světa, notebook, Mapa zemědělství světa, dataprojektor, LP Zemědělství.

Popis hodiny
Úvod
Pozdravení anglicky.
Absence a zápis do TK.
Téma hodiny.
Hlavní část
Zopakování znalostí z nižších ročníků.
Diskuze nad tématem.
Práce s atlasem.
Anglická slovíčka jsou připsaná k českým k nabuli nebo promítnuta dataprojektorem.
Závěr
Zopakování probrané látky, zopakování slovíček formou připraveného LP Zemědělství.
Žáci dokreslují obrázky k anglickým pojmům.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
slunečnicesunflower ikona zvuk
brambora, bramborya potato, potatoes ikona zvuk
potravinářstvífood industry ikona zvuk
zemědělstvíagriculture ikona zvuk
obilovinycereal ikona zvuk
rostlinná a živočišná výrobavegetal and animal production ikona zvuk
živočišná výrobaanimal farming ikona zvuk
krávacow ikona zvuk
vinná révagrapevine ikona zvuk
slepicehen ikona zvuk