logo

Vodstvo České republiky

I. - úvodní informace
Název:
Vodstvo České republiky
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Marcela Kramolišová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • charakteristika vodstva ČR (řeky, jezera, rybníky, přehrady) [žáci vyhledají klíčové pojmy v atlase]
  • zopakování termínů z hydrologie (povodí, průtok, rozvodí, úmoří) [žáci vytvoří definice pojmů ve skupinách, kontrola vyučujícím]
Jazykové cíle a ověření:
  • uvedení základních slovíček k tématu [žáci při vysvětlování pojmů uvádí i anglické termíny]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • samostatná práce - s atlasem
  • skupinová práce
  • výklad
Učební pomůcky:
atlas, mapa, učebnice

Popis hodiny
Úvod
- uvedení do tématu, význam vody pro krajinu a hospodářství
Hlavní část
- vysvětlení základních pojmů: rozvodí, povodí, úmoří, rozdělení ČR na 3 úmoří, uvedení základních slovíček v angličtině
- práce s atlasem: vyhledání nejvýznamnějších řek, jezer, rybníků, přehrad ČR + některé pojmy i v anglické verzi, zakreslení do slepé mapy
Závěr
- žáci znovu vysvětlí klíčové termíny a uvedou i jejich anglickou verzi

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Labethe Elbe ikona zvuk
hydroelektrárny, vodní elektrárnyhydropower plants ikona zvuk
hlavní evropské rozvodíthe main European water divide ikona zvuk
povodía drainage basin ikona zvuk
rozvodíwater divide ikona zvuk
úmořía continental divide ikona zvuk
úmoří Baltského, Severního a Černého moředrainage baisins of the Baltic, the North and the Black Seas ikona zvuk
rybník, rybníkya pond, ponds ikona zvuk
řeka Vltavathe Vltava River ikona zvuk poznamka
režim odtokuOutflow Regime ikona zvuk
vltavská kaskádathe Vltava River cascade ikona zvuk
povodněfloods ikona zvuk
vodstvowaters ikona zvuk