logo

Kouření

I. - úvodní informace
Název:
Kouření
Předmět:
Zdravověda
Autor:
Jiří Černý
Věková skupina:
Od: 13 Do: 14
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Znát účinky kouření na zdraví člověka [Diskuze na konci hodiny]
  • Poznat, v jakých oblastech člověka ovlivňuje, když kouří a když ne - finanční, estetická, etická [Řízený rozhovor na konci hodiny]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit se s vybranými anglickými výrazy souvisejícími s tématem kouření a jejich vlivu na rodinu [Ověření přiřazováním kartiček s anglickými a českými výrazy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Četba v učebnici
  • Práce s učebnicí, interaktivní tabulí
  • Práce ve skupině, diskuze, řízený rozhovor
Učební pomůcky:
Učebnice
Interaktivní tabule

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav: anglicky a česky.
Téma hodiny písemně na interaktivní tabuli anglicky a česky.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině - žáci si přečtou článek z učebnice Zdravovědy o účincích kouření na zdraví člověka. Poté si vypíší krátký zápis pod kontrolou vyučujícího.
Následně se třída rozděli na skupinky a dostane za úkol diskutovat v jakých oblastech člověka ovlivňuje, když kouří a když ne - finanční (kolik stojí cigarety denně), estetická (cigaretový dým zanechává pach na záclonách, popel špiní ubrusy, apod.), etická (jak vypadá člověk kouřící - můžeme s cigaretou chodit do kina, na úřad, apod.?).
Výsledky diskuzí sdělují pak celé třídě.
Vyučující poté řízeným rozhovorem vede třídu, aby postupně "odhalila" nové anglické výrazy.
Tyto pak postupně nechá samotné žáky psát na interaktivní tabuli, přičemž mohou vše doprovodit obrázkem .
Závěr
V závěru hodiny řízeným rozhovorem vyučující shrne s žáky všechny poznatky o účincích kouření na člověka.
Následná diskuze směřuje k praktickému uvědomění následků kouření ve vlastní rodině.
Před úplným koncem hodiny proběhne ověření, zda došlo k seznámení s vybranými anglickými výrazy souvisejícími s tématem kouření a jejich vlivu na rodinu, přiřazováním kartiček s anglickými a českými výrazy.
Rozlučení: anglicky a česky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
cigareta, cigaretycigarette, cigarettes
Já kouřím.I smoke.
Já nekouřím.I don't smoke.
Táta kouří.Dad smokes.
Táta nekouří.Dad doesn't smoke.
Matka kouří.Mum smokes.
Matka nekouří.Mum doesn't smoke.
Lidé kouří.People smoke.
Kolik stojí cigarety?How much are cigarettes?
Kamarád kouří.A friend smokes.
Kamarád nekouří.A friend doesn't smoke.