logo

Drogy, závislost, kouření

I. - úvodní informace
Název:
Drogy, závislost, kouření
Předmět:
Zdravověda
Autor:
Jiří Černý
Věková skupina:
Od: 13 Do: 14
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Porozumět, co je droga [Řízený rozhovor na konci hodiny]
  • Porozumět, co je závislost na droze [Řízený rozhovor na konci hodiny]
  • Umět rozlišovat tvrdé a měkké drogy, drogy legální a ilegální [Kresba na konci hodiny]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se vybrané anglické výrazy pro různé typy drog [Ověření přiřazováním správných českých výrazů k anglickým slovíčkům na konci hodiny]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Práce ve skupinkách
  • Práce s učebnicí
  • Samostatná práce v sešitě, diskuze, řízený rozhovor
Učební pomůcky:
Učebnice
Sešit
Tabule

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav: anglicky a česky.
Téma hodiny písemně na tabuli anglicky a česky.
Hlavní část
Výuka probíhá česky - žáci čtou po jednom části textu o druzích drog, jejich základním rozdělení na měkké drogy a tvrdé drogy, legální a ilegální drogy. Poté si každý najde svého kamaráda - rozdělí se na dvojice či skupinky. Každá pak má za úkol z učebnice zjistit co nejvíce podrobností o jednotlivých druzích drog, napsat si vše do sešitu a poté prezentovat celé třídě. Následuje diskuse o závislostech na jednotlivých druzích drog.
V průběhu celé hodiny vyučující píše vždy nová slovíčka postupně na tabuli a žáci se tak učí jejich psané formě i výslovnosti, neboť jsou jimi i vyučujícím neustále opakována a tak i vrývána do paměti.
Závěr
Na konci hodiny vyučující řízeným rozhovorem shrne společně s žáky základní poznatky o závislostech na jednotlivých druzích drog, jakožto i jejich rozdělení.
Žáci si v této finální části hodiny zopakují kresbou vědomosti, které se naučily během hodiny, zároveň je kresba kontrolou dosažených vědomostí pro vyučujícího.
V úplném závěru hodiny proběhne ověření znalosti nových anglických výrazů přiřazováním správných českých výrazů k anglickým ekvivalentům.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
alkoholalcohol
kávacoffee
legální drogylegal drugs
nelegální drogyillegal drugs
tvrdé drogyhard drugs
měkké drogysoft drugs
kofeincofein
Já neužívám drogy.I don't take drugs.
On neužívá drogy.He doesn't use drugs.
On užívá drogy.He takes drugs.
cigareta, cigaretycigarette, cigarettes
alkoholismusalcoholism