logo

Domov

I. - úvodní informace
Název:
Domov
Předmět:
Zdravověda
Autor:
Jiří Černý
Věková skupina:
Od: 13 Do: 14
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Porozumět výrazu domov - co a kdo jej tvoří [Řízený rozhovor na konci hodiny]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se vybrané anglické výrazy související s domovem [Přiřazování k sobě kartiček s českými a anglickými slovíčky]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Diskuze, práce ve dvojicích
  • Práce s učebnicí
  • Práce s kartičkami
Učební pomůcky:
Učebnice
Kartičky s českými a anglickými slovy

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav: anglicky a česky.
Téma hodiny písemně na tabuli anglicky a česky.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině - žáci si přečtou článek v učebnici Zdravovědy o tom, co tvoří Domov, o pocitech s tím vyplívajících, lidech domov tvořící. Dalším krokem je práce ve dvojicích, kdy žáci nastiňují definici domova a co jej tvoří - tzv. vlastními slovy. Poté dvojice obhajuje vždy svůj názor před celou třídou.
Vyučující v průběhu hodiny píše nova anglická slovíčka na tabuli, procvičuje s žáky jejich výslovnost neustálým opakováním těchto výrazů v průběhu celé hodiny.
Závěr
Probíhá řízený rozhovor o tom, co tvoří domov, případně co a kdo v žácích vyvolává pocit domova.
Žáci ve dvojicích přiřazují kartičky s anglickými a českými slovíčky.
Poté probíhá kontrola ostatními spolužáky a vyučujícím.
Rozloučení: anglicky a česky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
domovhome
teploheat
Doma je teplo.It is warm at home.
televizeTV set
dětský pokojchildren's room
postelbed
ložnicebedroom
květinyflowers
bazénswimming pool