logo

Rodina, členové rodiny

I. - úvodní informace
Název:
Rodina, členové rodiny
Předmět:
Zdravověda
Autor:
Jiří Černý
Věková skupina:
Od: 13 Do: 14
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Porozumět, co je rodina a kdo všechno do ní patří a kdo nepatří, jakému uskupení lidí můžeme říkat rodina [Diskuze na konci hodiny]
  • Poznat obecné názvy vzdálenějších členů rodiny [Řízený rozhovor na konci hodiny]
  • Uvědomit si fyzické a psychické rozdíly jednotlivých členů rodiny - obecně i své vlastní rodiny [Výsledek kresby a popisu členů rodiny obecně a rodiny své vlastní, ve které žák bydlí]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit se s anglickými názvy členů rodiny [Ověření přiřazováním anglických výrazů k českým na konci hodiny, malbou anglického slovíčka na papír či interaktivní tabuli]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Četba článku v učebnici, diskuze
  • Samostatná práce v sešitu, malba, popis
  • Diskuze, řízený rozhovor
Učební pomůcky:
Učebnice
Sešit
Papír
Interaktivní tabule

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav: anglicky.
Téma hodiny písemně na tabuli anglicky a česky.
Hlavní část
Výuka probíhá česky - četba článku učebnice s tématem Rodina a její členové, diskuze o své rodině, kresba schématu "obecné rodiny", také i své vlastní rodiny - popis členů své rodiny - fyzických proporcí i psychických vlasností, jejich kresba.
Jen vybrané pojmy jsou probírány také anglicky - žáci mají před sebou papír s vybranými anglickými a českými slovíčky, s vyučujícím trénují v průběhu hodiny výslovnost.
Závěr
Diskuze, zda žáci porozuměli pojmu, co je rodina, kdo všechno do ní patří a naopak nepatří, jakému uskupení lidí můžeme říkat rodina.
Pro ověření pochopení názvů vzdálenějších členů rodiny vyučující provede řízený rozhovor,
ze stejného důvodu žáci ještě dělají přiřazování anglických a českých výrazů k sobě na interaktivní tabuli a také
malbu anglických výrazů členů rodiny na interaktivní tabuli.
To vše žáci zároveň vypracovávají i na papír.
Rozloučení: anglicky a česky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
nakreslitto draw
rodinafamily
strýcuncle
babičkagrandma, grandmother
sestrasister
manželkawife
manželhusband
bratr, bratřia brother, brothers
dědagranddad, grandpa
tetaaunt
nakreslit obrázekdraw a picture
Nakresli obrázek.Draw a picture.