logo

První pomoc

I. - úvodní informace
Název:
První pomoc
Předmět:
Zdravověda
Autor:
Jiří Černý
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Naučit se podat první pomoc - teorie [Krátký test na konci hodiny]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se vybrané anglické výrazy související s tématem [Řízený rozhovor na konci hodiny]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Promítnutí videa z DVD - první pomoc
  • Diskuze
Učební pomůcky:
DVD - první pomoc
DVD přehrávač
Interaktivní tabule

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav: anglicky a česky.
Vyučující řekne žákům, co je cílem hodiny: naučit se (nebo si jen zopakovat) teorii o podávání první pomoci v nejrůznějších rizikových situacích člověka, kdy dojde k jeho poranění. Tato poranění mohou vzniknout různě, může to být například: uštknutí hadem, popálení ohněm či poleptání kyselinou, tonutí, poranění elektrickým proudem, těžším předmětem. Dále že si teoreticky ozřejmí, co dělat při poraněních, jejichž následkem je zlomenina, krvácení většího či menšího rozsahu, bodná řezná rána, aj.
Pak ukáže na interaktivní tabuli nová anglická slovíčka s jejich překladem do češtiny. Přečte je sám nahlas kvůli správné výslovnosti a pochopení významu, který posléze všem dětem vysvětlí. Výslovnost je hned vzápětí procvičena několikerým hlasitým předříkáním vyučujícího s žáky.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině.
Žákům je promítnuto video z DVD - první pomoc o podávání první pomoci v nejrůznějších rizikových situacích člověka, kdy dojde k jeho poranění.
Následuje diskuze o jednotlivých typech poranění, první pomoci při nich podávané a dále způsobech řešení při těchto život ohrožujících situacích.
Během promítání i diskuze mají žáci dávat pozor, kdy se objeví nově probrané slovíčko z úvodu hodiny. V tu chvíli se přihlásí, vyučující zastaví práci a věnuje se spolu s dětmi procvičování nového anglického výrazu jeho přeříkáváním a tréningem výslovnosti.
Závěr
Teorie první pomoci při poraněních různými způsoby je ověřena krátkým vědomostním testem. Vyučující jej po napsání žáky nechá posbírat a ještě před koncem hodiny zhodnotí, jak se u každého žáka zvlášť i celkově podařilo procentuálně dosáhnout obsahového cíle hodiny.
Před zazvoněním si učitel ještě řízeným rozhovorem ověří dosažení cíle jazykového.
Rozloučení: anglicky a česky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
jedovatýpoisonous
elektrický proudelectric current
hadsnake
zraněníinjury
těžké zraněníserious injury
smrtelné zraněnímortal injury
bolest břichastomach ache
bolest hlavyheadache
jedovatý plynpoisonous gas
zavolat první pomoccall emergency
nejedovatýnon-toxic