logo

Tísňové linky

I. - úvodní informace
Název:
Tísňové linky
Předmět:
Zdravověda
Autor:
Jiří Černý
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit se tím, jak fungují tísňové linky [Diskuze na konci hodiny]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se vybrané anglické výrazy související s tématem [Přiřazování českých výrazů k jejich anglickým ekvivalentům na konci hodiny]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Shlédnutí videa z DVD Štěstí přeje připraveným
  • Diskuze
Učební pomůcky:
DVD Štěstí přeje připraveným
Interaktivní tabule
DVD přehrávač

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav: anglicky a česky.
Vyučující přečte či poví nějakou dramatickou situaci, ze které je východiskem zavolání na jednu z tísňových linek a pomoc hasičského sboru, policie ČR či rychlé záchranné služby.
Poté sdělí třídě obsahový cíl hodiny.
Žáci jsou nyní naladěni na promítání DVD, ze kterého se doví, jak tyto linky fungují a jak jsou důležité.
Hlavní část
Výuka probíhá česky.
Žákům je promítnuto na interaktivní tabuli video z DVD Štěstí přeje připraveným o tísňových linkách. Je zde na konkrétním příkladě znázorněno, jak všechny tři linky fungují a jakým způsobem spolupracují. Zdůrazněna je i funkce nové evropské tísňové linky k ohlášení jakékoliv mimořádné situace (112).
Po shlédnutí videa následuje diskuze o konkrétních mimořádných či krizových situací, jejich možných způsobech řešení a využití konkrétní linky tísňového volání.
Vyučující v této fázi hodiny vyobrazí na interaktivní tabuli nová anglická slovíčka s jejich českými ekvivalenty. S žáky si je nejméně dvakrát přečtou po sobě a procvičí jejich výslovnost.
Závěr
V diskuzi na konci hodiny si žáci s vyučujícím zopakují to nejpodstatnější z tématu i všechna nová slovíčka. Ten si tak ověří, na kolik procent se každému žákovi podařilo splnit oba cíle hodiny.
Rozloučení: anglicky a česky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
hasič, požárník, hasiči, požárnícia firefighter, firefighters
policiepolice
bezpečísecurity
utíkatrun
pomáhathelp
telefonovatphone poznamka
záchranná službarescue service
Pomoc!Help!
Bojím se.I am afraid.
ukráststeal
chránitprotect
povodeňflood