logo

Problém zvaný alkohol

I. - úvodní informace
Název:
Problém zvaný alkohol
Předmět:
Zdravověda
Autor:
Jiří Černý
Věková skupina:
Od: 13 Do: 14
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Zopakovat si, co je alkohol, jak se získává [Diskuze na konci hodiny]
  • Uvědomit si a znát účinky alkoholu na organismus [Diskuze na konci hodiny]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit se s anglickými pojmy k tématu [Řízený rozhovor na konci hodiny]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Samostatné vyhledávání pojmu alkohol na Internetu - jeho získávání, účinky alkoholu na organismus
  • Přednes spolužákům ve třídě
  • Diskuze, řízený rozhovor
Učební pomůcky:
Počítač
Internet
Sešit
Psací potřeby
Tabule

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky a česky.
Vyučující sdělí žákům, jakých cílů v dnešní hodině mají dosáhnout:
obsahové cíle:
1) Zopakovat si, co je alkohol, jak se získává.
2) Uvědomit si a znát účinky alkoholu na organismus.
jazykový cíl:
Seznámit se s anglickými pojmy k tématu
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině.
Žáci samostatně vyhledávají na počítačích na internetu články o alkoholu - kde a v čem se nachází, jeho získávání z přírodních zdrojů, účinky alkoholu na organismus.
Poté každý z žáků přednese před třídou informace, které zjistil na internetu. V následné diskusi s vyučujícím a mezi sebou shrnou podstatné informace hodiny a zapíší si je do sešitů.
Od začátku hodiny vyučující zamíchá do české mluvy vždy zhruba v intervalu cca 4 minut nové anglické slovíčko, které žákům napíše křídou na tabuli. Čas od času jej v hodině vysloví spolu s žáky nahlas. Tím trénují jeho výslovnost.
Závěr
V poslední části vyučovací jednotky proběhne diskuze, kde si žáci zopakují s vyučujícím to podstatné z hodiny. Vyučující se tak přesvědčí o dosažení obsahových cílů hodiny u jednotlivých žáků.
Vyučující pak s žáky provede řízený rozhovor, kde se přesvědčí o dosažení jazykového cíle hodiny u jednotlivých žáků.
Rozloučení: anglicky a česky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
alkoholalcohol
alkoholismusalcoholism
alkoholické nápojealcoholic beverages/drinks
alkoholikalcoholic
Alkohol je nezdravý.Alcohol is unhealthy.
zdravé nápojehealthy drinks
nezdravé nápojeunhealthy drinks
Já piji alkohol.I drink alcohol.
Já nepiji alkohol.I don't drink alcohol.
pití alkoholualcohol consumption
alkoholyalcohols