logo

Legální a nelegální drogy

I. - úvodní informace
Název:
Legální a nelegální drogy
Předmět:
Zdravověda
Autor:
Jiří Černý
Věková skupina:
Od: 13 Do: 14
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Pochopit, co jsou legální a nelegální drogy [Diskuze na konci hodiny]
  • Znát druhy legálních a nelegálních drog [Diskuze na konci hodiny]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit se s anglickými pojmy k tématu [Přiřazování anglických výrazů k českým ekvivalentům na interaktivní tabuli]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Práce s učebnicí
  • Práce s Internetem
  • Práce na interaktivní tabuli - přiřazování anglických výrazů k českým ekvivalentům
Učební pomůcky:
Učebnice Zdravovědy
Počítač
Internet
Interaktivní tabule

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav: anglicky a česky
Téma vyučující napíše na interaktivní tabuli anglicky a česky: legální drogy - legal drugs, nelegální drogy - illegal drugs. Všechny české výrazy s jejich anglickými ekvivalenty následně zobrazí na in. tabuli, aby je žáci měli po celou hodinu před sebou. Společně si je nahlas správně přečtou a vysvětlí, aby nedocházelo k dezinformacím a zamezilo se již na začátku hodiny špatné výslovnosti anglických slovíček. V průběhu hodiny se pak každému výrazu věnují jednotlivě, když na něj přijde řada.
Hlavní část
Výuka probíhá česky. Žáci si přečtou z učebnice Zdravovědy část článku, který zabývá hlediskem rozdělení drog na legální a nelegální. Poté následuje rozhovor s vyučujícím, kdy mu sdělí žáci své nově nabyté vědomosti. Následně dostanou za úkol vyhledat na Internetu informace o konkrétních legálních a nelegálních drogách. Informace v bodech či zkrácené formě si napíší na papír, aby hned vzápětí vše co zjistili mohli přednést před třídou.
V průběhu hodiny při setkání s každým "nově nalezeným" výrazem učitel zastaví práci, tento nový výraz si se třídou vysvětlí a procvičí zároveň jeho vyslovování.
Závěr
V závěrečné fázi hodiny proběhne diskuze, jejímž cílem je shrnutí zásadních informací získaných z hodiny a pro vyučujícího ověření, zda a na kolik procent žáci dosáhli všech vytýčených cílů hodiny.
Ověření pochopení anglických výrazů proběhne též přiřazováním těchto výrazů s českými ekvivalenty na interaktivní tabuli.
Rozloučení proběhne anglicky a česky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
nikotinnicotine
legální drogylegal drugs
nelegální drogyillegal drugs
Bratr pije kávu.My brother drinks coffee. poznamka
Já nepiji kávu.I don't drink coffee.
Já neužívám drogy.I don't take drugs.
Já piji kávu.I drink coffee.
kávacoffee
Matka pije kávu.My mother drinks coffee. poznamka
On neužívá drogy.He doesn't use drugs.
On užívá drogy.He takes drugs.
Sestra pije kávu.My sister drinks coffee. poznamka
Táta pije kávu.My dad drinks coffee. poznamka
cigareta, cigaretycigarette, cigarettes
Já kouřím.I smoke.
Já nekouřím.I don't smoke.