logo

Různé formy a stupně násilí - formy pomoci, linky bezpečí

I. - úvodní informace
Název:
Různé formy a stupně násilí - formy pomoci, linky bezpečí
Předmět:
Zdravověda
Autor:
Jiří Černý
Věková skupina:
Od: 13 Do: 14
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit se s formami pomoci a linkami bezpečí vůči různým formám a stupňům násilí [Řízený rozhovor na konci hodiny, zda si žáci zapamatovali formy pomoci a zapamatovali si, co jsou linky bezpečí a k čemu slouží, jak kontaktovat linku bezpečí.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit se s anglickými pojmy k tématu [Ústní ověření při diskuzi na konci hodiny, zda žáci pochopili nová slovíčka k tématu: Různé formy a stupně násilí - formy pomoci, linky bezpečí, uměji je vyslovovat a použít i v písemném styku.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Četba článku v učebnici Zdravovědy
  • Samostatná práce v sešitě, s počítačem - vyhledávání na internetu
  • Diskuze, řízený rozhovor
Učební pomůcky:
Učebnice
Sešit
Počítač
Internet
Tabule

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav: anglicky a česky
Téma hodiny písemně na tabuli česky.
Vyučující připomene učivo minulé hodiny, kdy se zabýval s žáky formami a stupni násilí na člověku. Může to být fomou krátkého testíku, vyzkoušení jednoho žáčka či jen řízeným rozhovorem nad obsahem minulé vyučovací jednotky - viz LP: Různé formy a stupně násilí. Poté nastíní téma a cíle hodiny dnešní: Seznámit se s formami pomoci a linkami bezpečí vůči různým formám a stupňům násilí. Cíl Clilový: seznámit se s anglickými pojmy k tomuto tématu.
Hlavní část
Výuka probíhá česky. Žáci čtou střídavě po jednom nahlas části článku zabývající se formami pomoci a linkami bezpečí vůči různým formám a stupňům násilí z učebnice Zdravovědy. Poté si utvrdí nové pojmy řízeným rozhovorem s vyučujícím. Následně mají za úkol najít linky bezpečí v Jihomoravském kraji na počítači na internetu, zjistit o nich co nejvíce informací a hlavně kontaktní adresu, email, telefon. Všechny podstatné informace shrnou společně s vyučujícím písemně na tabuli i do sešitů.
Vybrané anglické pojmy s českými ekvivalenty dostanou napsané na papírech před započetím čtení článku s tématem hodiny. Společně s vyučujícím si je přečtou, ten jim vysvětlí správnou výslovnost - případně ji foneticky napíše na tabuli. V průběhu celé hodiny se k jednotlivým pojmům vrací, tak jak na ně postupem času přichází řada.
Závěr
Na konci hodiny provede vyučující s řáky řízený rozhovor. Tak zjistí, zda si žáci zapamatovali formy pomoci při a proti různým formám a stupňům násilí páchaných na člověku a zapamatovali si, co jsou linky bezpečí, jak fungují a k čemu slouží, popřípadě jak kontaktovat linku bezpečí v danném regionu.
V úplném závěru hodiny proběhne diskuze, při níž dojde k ústnímu ověření, zda žáci pochopili nová slovíčka k tématu: Různé formy a stupně násilí - formy pomoci, linky bezpečí, zda je uměji správně vyslovovat a používat i v písemném styku.
Rozloučení proběhne anglicky a česky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
linka důvěryhelpline
bezpečísecurity
Pomoc!Help!
Bojím se.I am afraid.