logo

Želva - malba engobou

I. - úvodní informace
Název:
Želva - malba engobou
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zdeňka Nechvátalová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 16
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Umět aplikovat pracovní postupy při výtvarné činnosti [Malba tenkým štětečkem byla pro některé žáky náročná, ale celková hodnota výrobků je vynikající - co kus, to originál]
  • Přichystat si správné pomůcky na výtvarnou činnost []
Jazykové cíle a ověření:
  • Znát základní barvy v angličtině [Žáci bez větších problémů názvy barev určili]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Ukázka finálního výrobku
  • Ukázka zpracování práškové engoby - její hustota, ukázka malby tenkým štětečkem do koženého stavu hlíny
  • Samostatná práce žáků s případnou pomocí učitele
Učební pomůcky:
engoby různých barev, voda, kalíšky na engoby a vodu, štětečky, podložky, želvičky z hlíny(kožovitý stav), hadříky

Popis hodiny
Úvod
Přivítání, pozdrav - česky, anglicky
Prezentace
Seznámeníní s cílem a průběhem hodiny
Hlavní část
Rozdělení žáků do skupin, podle toho, jaké barvy si vybrali. Vyvětlení postupu činnosti, ukázka možného finálního výrobku, avšak každý pracuje dle své fantazie - je to jen námět. Na každém kalíšku barvy je štítek s anglickým pojmem barvy i výslovností. Učitel během výuky používá anglické pojmy barev. Individuálně pomáhá žákům, kteří si řeknou o pomoc a radu.
Závěr
V závěru hodiny proběhne výstava všech želviček, umístění ke schnutí, zhodnocení práce, zopakování anglických barev formou hry, úklid třídy a všech pomůcek. Rozloučení, odchod ze třídy.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
bíláwhite ikona zvuk
kulatý štěteca round brush ikona zvuk
malovatpaint ikona zvuk
červenáred ikona zvuk
modráblue ikona zvuk
žlutáyellow ikona zvuk
želvaturtle ikona zvuk
zelenágreen ikona zvuk
barvycolours / paints / dyes ikona zvuk
engobaengobe ikona zvuk