logo

Příprava výstavy ve škole

I. - úvodní informace
Název:
Příprava výstavy ve škole
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zuzana Pazdírková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Konečná úprava prací studentů, paspartování, rámování... [Instalace výstavy v budově školy.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Slovní zásoba k danému tématu. Jednoduché věty. [Ústní opakování na konci hodiny.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Skupinová práce pod vedením učitele.
Učební pomůcky:
Papíry, nůžky, řezáky, barevné papíry, podložky, pravítka, lepidla, hřebíky, kladivo, připínáčky....

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, prezence, vysvětlení dnešního úkolu.
Rozdělení práce do skupinek studentů - zadání probíhá v českém jazyce.
Učitel napíše nová slova na tabuli.
Předměty, se kterými budeme dnes pracovat vyučující ukazuje a pojmenovává je anglickým názvem.
(Kladivo - hammer, kleště - pliers...apod.)
Hlavní část
Přepíšeme slova z tabule na kartičky do naší anglické kartotéky. Během roku si průběžně nová slova přepisujeme na kartičky ze zbytků výkresů a vkládáme do krabice. Když nám zbyde čas, nebo je někdo dříve hotový se svojí prací, vybere si pár kartiček a zopakuje je ostatním. (Ukázka v příloze).
Dále probíhá práce na přípravě výstavy v českém jazyce.
Studenti ve spolupráci s učitelem chystají obrazy, paspartují a zavěšují, či rozmísťují po škole.
Závěr
Nová slova si na konec hodiny znovu z tabule společně přečteme.
Úklid třídy.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
skloglass ikona zvuk
stejnoměrnýeven ikona zvuk
Zatloukám hřebík.I am hammering a nail. ikona zvuk
chodbacorridor ikona zvuk
malýsmall ikona zvuk
velkýbig/large ikona zvuk
okrajemargins ikona zvuk
ohřívač vodywater heater ikona zvuk
kladivohammer ikona zvuk
kleštěpliers ikona zvuk
rozbité sklobroken glass ikona zvuk
Vezměte si malý papír.Take a piece of paper. ikona zvuk
hřebík, hřebíkya nail / nails ikona zvuk