logo

Tisk grafiky II

I. - úvodní informace
Název:
Tisk grafiky II
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zuzana Pazdírková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Specifičnosti různých vizuálně obrazných znakových systémů [Znalost grafických technik, jejich rozdělení, vyzkoušení si techniky v praxi.]
  • - grafické techniky. []
Jazykové cíle a ověření:
  • Doplnění slovní zásoby k tématu grafické techniky. [Ústní opakování osvojených výrazů během hodiny.]
  • Obecné výrazy. [Na konci druhé hodiny soutěž o nejvíce výrazů z oblasti grafika.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Práce ve skupině - spolupráce při tisku na grafickém lisu.
Učební pomůcky:
lis, váleček, barvy, matrice, skleněná deska, papíry,podložky....

Popis hodiny
Úvod
Zopakujeme anglické výrazy z tabule, pokračujeme v práci. Doplníme si nová slova (buď napíši na tabuli, nebo je promítnu na obrazovce - viz příloha: Slovíčka tisk grafiky II.
Společně si je přečteme.
Hlavní část
Pokračujeme v tisku z dřevěných matric, výuka probíhá česky. Slova, která bude potřeba vícekrát zopakovat přepíšeme z tabule (nebo obrazovky) na kartičky do naší kartotéky. Vytváříme si kartotéku slov, kde na jedné straně je český a na druhé anglický název. Kartičky jsou velikosti 10 x 7 cm a ukládáme je do krabice, ze které je občas vytahujeme v rámci opakování.
Dokončujeme tisk grafik, uložíme je do regálů na doschnutí.
Závěr
Na závěr dvouhodinového bloku Vv vytvoříme dvě družstva. Zástupce každé skupiny napíše co nejvíce nových slov z oblasti grafika na tabuli. Poražené družstvo uklízí ateliér (učebnu výtvarné výchovy).

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Děkuji.Thank you. ikona zvuk
reliéfrelief ikona zvuk
horní okrajtop margin ikona zvuk
dolní okrajbottom margin ikona zvuk
pravý okrajright margin ikona zvuk
levý okrajleft margin ikona zvuk
ostrý nůžsharp knife ikona zvuk
přetáhnoutdraw over the line ikona zvuk poznamka
struktura dřevawood texture ikona zvuk
symetrickýsymmetrical ikona zvuk
tupý nůžblunt knife ikona zvuk
okrajemargins ikona zvuk
Otevři okno prosím.Open the window please. ikona zvuk
Zvedněte židle, prosím.Put up the chairs, please. ikona zvuk
Pomoz mu, prosím.Help him, please. ikona zvuk
Pomoz jí prosím.Help her, please. ikona zvuk
Prosím.please ikona zvuk