logo

Malujeme zimu

I. - úvodní informace
Název:
Malujeme zimu
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zdeňka Nechvátalová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 16
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Umět vyjádřit svůj výtvarný záměr [Rozhovor a hodnocení vlastní tvorby]
  • Rozvíjet fantazii žáků []
Jazykové cíle a ověření:
  • Znát angl. názvy pomůcek [Pojmenování pomůcek anglicky]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Prohlížení knih s obrázky se zimní tématikou
  • Malba bílou temperou na tmavém podkladu
Učební pomůcky:
černé výkresy, bílá tempera, štětce, voda, hadříky

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky i česky
Organizační záležitosti třídy
Seznámení s cílem hodiny
Rozhovor o zimě a přírodě v zimním období
Hlavní část
Žáci pracují samostatně na svém obraze, během činnosti se seznamují s názvy některých pomůcek a materiálů v anglickém jazyce. Mají možnost využít i vizuální opory slov v angličtině i češtině na kartách.
Závěr
Kolektivní zhodnocení práce, vystavení výkresů, zopaování slovní zásoby formou hry pexesa - čes. -anl. název.
Ukončení vyučovací hodiny-závěr.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
zimní motiva winter motif ikona zvuk
papír na kreslenídrawing paper ikona zvuk
barevné papírycoloured papers ikona zvuk
bíláwhite ikona zvuk
černáblack ikona zvuk
temperové barvytempera paints ikona zvuk
Jakou barvu má sníh?What colour is snow? ikona zvuk