logo

Tisk grafiky I

I. - úvodní informace
Název:
Tisk grafiky I
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zuzana Pazdírková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Grafické techniky tisku z výšky, práce s tiskařským lisem, matricí, úprava grafických listů. [Tisk z dřevěné matrice na tiskařském lisu. Výstava prací ve škole.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Slovní zásoba k tématu - tisk a grafika. Názvy předmětů a materiálů, se kterými budeme při tisku pracovat. [Ústní opakování nových výrazů v první hodině. Jedná se o dvojhodinovku, na konci druhé hodiny pak dva týmy napíší co nejvíce nových slov na dvě strany tabule - soutěž. ]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Práce ve skupině - spolupráce při tisku na grafickém lisu.
Učební pomůcky:
grafický lis (Satinýrka), papíry, gumové rukavice, barvy na dřevoryt, špachtle, skleněná deska, váleček

Popis hodiny
Úvod
Úvod do hodiny, vysvětlení práce česky.
Společné přeříkání nových výrazů podle tabule, nebo podle promítnutého obrázku na obrazovce. Slovní zásoba hodiny viz. příloha I.
Hlavní část
Spolupráce ve skupinkách na tisku dřevěných matric. Studenti naválí barvu válečkem na dřevěné matrice, na kterých jsme pracovali minulý týden. Po jedné vkládáme matrice do lisu, studenti si pomáhájí s přípravou papíru i samotným tiskem. Vytisklé matrice ukládáme do sušáku na výkresy.
Během práce si nové anglické výrazy opakujeme.
Závěr
Přestávka - po přestávce budeme pokračovat v práci a na závěr druhé hodiny zopakujeme všechna slovíčka. Studenti se rozdělí na dvě skupiny a budou soutěžit u tabule o co největší počet nových slov zapsaných na tabuli. Družstvo poražených uklízí třídu po tisku grafiky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
křídachalk ikona zvuk
linorytové barvylinocut paints ikona zvuk
lispress ikona zvuk
rozválet barvu válečkem na skleněné desceroll out the paint with a paint roller over the glass plate ikona zvuk
tiskařský lis na linorytlinocut printing press ikona zvuk
vodou ředitelné linorytové barvywater-based linocut paints ikona zvuk
grafický lisgraphic press ikona zvuk
Použij rukavice.Use the gloves. ikona zvuk
lavicedesk ikona zvuk
umyvadlowashbasin ikona zvuk
Použij rukavice, barvy se špatně umývají.Use gloves, the paints are difficult to wash out. ikona zvuk
uklidit lavicitidy the desk ikona zvuk