logo

Secese - ornamenty

I. - úvodní informace
Název:
Secese - ornamenty
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Jana Ševčíková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Lepení, kašírování [Žáci studují historické slohy, zaměřují se na ornamentální výzdobu.]
  • Práce ve skupinách [Dělí se o práce, vzájemně konzultují svoji práci, spolupracují, učí se přijímat názory druhých.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámení s novými slovíčky a novými povely [V průběhu hodiny pozitivně reagují na povely]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Skupinová práce, názorná ukázka, experiment s papírem
Učební pomůcky:
Lepidlo na tapety, noviny, tvrdý papír, tužka, předlohy slohů

Popis hodiny
Úvod
Přivítání - pozdrav dvojjazyčně
Prezence - anglicky i česky
Seznámení s úkolem a technikou kašírování, motivační rozhovor
Hlavní část
Příprava lepidla - tapetové lepidlo dle pokynů na papírovém obalu rozmíchají žáci v nádobě s teplou vodou
Předkreslení návrhu tužkou - žáci se inspirují ornamentálními dekory secese. Úkolu předchází beseda o secesi, obrazová dokumentace o secesi.
Kašírování - seznámení s touto technikou probíhá prostřednictvím tématu secese a ornamentální výzdoby tohoto období. Žáci navrhují nástěnnou výzdobu ve stylu secese, na velké formáty kreslí a poté lepí z novinových papírů formou kašírování obrazce ze spirál, vlnovek, kruhů a čar.
Anglická slovíčka si žáci upevňují po celou hodinu - jsou napsána na nástěnných plakátech v učebně.
Závěr
Zhodnocení splněného úkolu.
Přezkoušení nových termínů a pojmů probíhá při odchodu z učebny. Každý žák seskládá správně dvojice povelů a tvarů, např. na učitelském stole.
Úklid pomůcek a učebny - povely dvojjazyčně: Kdo je služba? Končíme a uklízíme. Ukliď si pomůcky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
seceseArt Nouveau ikona zvuk
spirála, spirályspiral / spirals ikona zvuk
novinový papírnewspaper paper ikona zvuk
ruční výrobamanual production ikona zvuk
trojúhelníktriangle ikona zvuk
skupinová prácegroup work ikona zvuk
Ukliď si své místo.Tidy your place. ikona zvuk
Kdo je služba?Who is on duty? ikona zvuk
obdélníkrectangle ikona zvuk
Použijeme lepidlo na tapety.We are going to use wallpaper glue. ikona zvuk
Pojďte za mnou.Follow me. ikona zvuk
lepidlo na tapetywallpaper glue ikona zvuk
vlnovkawavy line ikona zvuk
Končíme, budeme uklízet!Let' finish and tidy up! ikona zvuk
Dokončíme to příště.We'll finish it next time. ikona zvuk
staré novinyold newspapers ikona zvuk
Rozmíchej lepidlo ve vodě.Mix glue with water. ikona zvuk
kýblpail ikona zvuk