logo

Svět umění - detail

I. - úvodní informace
Název:
Svět umění - detail
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zuzana Pazdírková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Základy dějin umění. [Srovnává různé způsoby uměleckého vyjádření. ]
  • Tradiční i moderní směry, práce s uměleckým dílem, inspirace při vlastní tvorbě. [Inspirace uměleckými VOV. Relativita barevného vidění .]
  • Interpretace slavných výtvarných děl. []
Jazykové cíle a ověření:
  • Slovní zásoba k tématu dějiny umění. [Ústní opakování na konci hodiny podle připravené přílohy - test detail.]
  • Opakování odstínů barev. [Ústní zopakování barevných odstínů podle přiložené přílohy barev.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Samostatná práce podle reprodukce, zvětšování detailu.
  • Diskuse a hodnocení své práce i ostatních.
Učební pomůcky:
Barevné reprodukce (kalendáře), hledáček z papíru, temperové barvy, štětce, papíry.

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky, prezence.
Budeme potřebovat různé barevné kalendáře s reprodukcemi. Pomocí tzv. hledáčku (vystřižený čtvereček ve výkrese) si každý student najde zajímavý detail z reprodukce obrazu (např. Impresionisté, Postimpresionisté, Marc Chagall a jiné). Hledáček si připevníme lepící páskou. Nová slova si promítneme na obrazovce a nahlas je společně přečteme.
Hlavní část
Studenti si překreslí vybranou část obazu na výkres tužkou. Mají za úkol namíchat stejné barvy, které se vyskytují na díle. Během práce si povídáme o malířích, jejichž práce jsme pro malování detailu zvolili. (Diskuse probíhá v českém jazyce). Namalovat celý detail nám bude trvat cca 2 výtvarné výchovy. Studenti pracují samostatně. Při diskusi učitel zopakuje nová slova, která jsou na obrazovce. Při práci se vrátíme i k odstínům barev, učitel promítne na obrazovce panel s barvami a ústně si je probereme.
Závěr
Hodnocení prací, úklid třídy. Na obrazovce promítnu česká slovíčka - doplníme si je anglicky společně (viz příloha).

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
kompozicecomposition ikona zvuk
slavný umělecfamous artist ikona zvuk
malíř, malířia painter, painters ikona zvuk
dokončitfinish ikona zvuk
barevnostcolourfulness ikona zvuk
Dodržte barevnost a tvary.Keep the colours and shapes. ikona zvuk
malířstvípainting ikona zvuk
vyhledat si detail pomocí hledáčkufind a detail using a viewfinder ikona zvuk
částpart ikona zvuk
malířský rukopisbrushwork ikona zvuk
malířská paletapalette ikona zvuk
vystihnout správný tvarcapture the correct shape ikona zvuk
nakreslit kruh od rukydraw a circle freehand ikona zvuk
část obrázkupart of a picture ikona zvuk