logo

Zátiší - draperie

I. - úvodní informace
Název:
Zátiší - draperie
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Jana Ševčíková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Práce s barvou, práce s kompozicí [Konzultace s vyučující, porovnání výsledků své práce se spolužáky]
  • Barva, míchání odstínů, zachycení prostoru [Žáci malují zátiší nachystané na lavici uprostřed třídy]
Jazykové cíle a ověření:
  • Pojmenování barev, užitých pomůcek [Na stole si vyberou dvě kartičky obrácené obrázkem dolů a pokusí se říci vyučujícímu anglický překlad. Pokud se jim to nepodaří, mají ještě jeden pokus.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Popis plastových obalů od barev, nástěnka s obrázky s použitými nástroji a materiály - celoročně
  • Názvosloví na nástěnce nad pomůckami, výzdoba třídy - barevné bubliny na stěnách
Učební pomůcky:
Temperové barvy, štětce, palety, hadr, výkresy, kelímek na vodu, draperie na zátiší

Popis hodiny
Úvod
Přivítání - pozdrav anglicky i česky
Prezence - anglicky i česky
Seznámení s technikou, pomůckami, úkolem.
Hlavní část
Žáci malují připravené zátiší, pracují s prostorem a kompozicí. Nejprve si kompozici rozkreslí, poté zkouší míchat barvy podle skutečné barevnosti zátiší, snaží se o reálné zachycení tvarů a odstínů barev.
Vyučující sepíše nová anglická slovíčka na nástěnku nad uskladněnými pomůckami.
Žáci si chodí pro pomůcky na polici a vždy vyučujícímu pojmenují jednu vypůjčenou pomůcku.
Ve třídě mají neustále před sebou barevné bubliny s popisem barev v angličtině.
Závěr
Ověřování pomocí kartiček. Na kartičkách žáci najdou obrázky barevných skvrn a pomůcek. Vylosují si jednu kartičku a obrázek na ní pojmenují v anglickém jazyce.
Úklid pomůcek - povely k úklidu dvojjazyčně
Rozloučení v angličtině a češtině.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
předlohamodel ikona zvuk
kelímek na vodua water tub ikona zvuk
temperové barvytempera paints ikona zvuk
zátišístill-life ikona zvuk
plochý štěteca flat brush ikona zvuk
Namíchej si hustou temperu.Mix a thick tempera paint. ikona zvuk
paletaa palette ikona zvuk
Plochý štětec používáme na tempery.A flat brush is used for tempera paints. ikona zvuk
Umyj lavici mokrým hadrem.Wash your desk with a wet cloth. ikona zvuk
Tempera je krycí barva.Tempera is a cover paint. ikona zvuk
Vezměte si paletu, ploché štětce, nádobku na vodu a hadr.Take a palette, flat brushes, a water container and a cloth. ikona zvuk
hadrcloth ikona zvuk
Ta paleta je špinavá.The palette is dirty. ikona zvuk
draperiedrapery ikona zvuk
látkatextile ikona zvuk
ještě jednouonce more ikona zvuk