logo

Naše škola, kresba budovy

I. - úvodní informace
Název:
Naše škola, kresba budovy
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zuzana Pazdírková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Výrazové možnosti linie, tvar, objem v ploše, řazení prvků. [Rozpoznává specifičnosti různých vizuálně obrazných znakových systémů.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Slovní zásoba k tématu škola, budova, kresba. [Test - viz příloha.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Samostatná práce pod vedením učitele. Kreslíme mimo budovu školy.
Učební pomůcky:
Deska, balicí papír, uhel, rudka, plastická guma, špejle.

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, prezence, vysvětlení dnešního úkolu. Nachystáme si desky a papíry a jdeme kreslit do okolí školy (na dvůr, nebo na lavičky před školou). Rozdám studentům slovíčka na papírku, připevní si je k desce lepící páskou nebo připínáčkem.
Hlavní část
Každý pracuje na svém výkresu, učitel vede hodinu v českém jazyce. Během práce učitel obchází jednotlivá stanoviště a se studenty probere novou slovní zásobu. Kreslíme detail školní budovy např. roh budovy s oknem, balkónem a okapovou rýnou, schodiště a vchod do budovy apod..
Závěr
Na konci dvojhodiny se vracíme do budovy školy, studenti odevzdají práce, shodnotíme si je. Lístečky se slovíčky si ponechají do další hodiny, kdy jim rozdám kreslený test - viz příloha.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
naučit selearn ikona zvuk
To nevadí!That doesn't matter! ikona zvuk
sednout si na kámensit on a stone ikona zvuk
střecharoof ikona zvuk
stěna, stěny (budovy)a wall, walls ikona zvuk
přízemíground floor ikona zvuk
první poschodífirst floor ikona zvuk
rozvrhnout si kompozicilay out a composition ikona zvuk
školaschool ikona zvuk
budova školyschool building ikona zvuk
budovabuilding ikona zvuk
schodištěstaircase ikona zvuk
dveředoor ikona zvuk