logo

Kubismus

I. - úvodní informace
Název:
Kubismus
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Jana Ševčíková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žáci se seznamují s kubistickým obdobím, zvláštnostmi v této tvorbě [Žáci kreslí kubistický portrét spolužáka, hrají si s portrétem]
Jazykové cíle a ověření:
  • Žáci se seznamují s novými výrazy [Žáci reagují na anglické výrazy, popř. překládají]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Samostatná práce, názorná ukázka z odborné literatury
Učební pomůcky:
Tužka, pastely, pastelky, encyklopedie výtvarného umění

Popis hodiny
Úvod
Přivítání,pozdrav a prezence anglicky i česky
Zadání úkolu, ukázky kubistických děl - seznámení s uměleckým směrem
Hlavní část
Vypracování úkolu - žáci se pokouší o portrét v kubistickém stylu. Kreslí pastelkami či pastely. Inspiraci hledají v pracích kubistických umělců a ve výkresech spolužáků.
Slovíčka k tématu napíše vyučující na tabuli,zbývající mají na plakátku k tématu.
Během hodiny slyší žáci slovíčka několikrát od vyučující.
Závěr
Společné zhodnocení úkolu - žáci si na konci hodiny předají zkušenosti z kresby kubistického portrétu.
Klasifikace kresby
Pracovní list - křížovka na téma kubismus
Úklid učebny - povely dvojjazyčně
Rozloučení anglicky a česky

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
kubismusCubism ikona zvuk
kolorovaná kresbacolorized drawing ikona zvuk
Použij barevné pastelky.Use coloured pencils. ikona zvuk
kresbadrawing ikona zvuk
výkresdrawing paper ikona zvuk
portrét spolužákaa portrait of a classmate ikona zvuk
portrét z profiluprofile portait ikona zvuk
olejové pastelyoily pastels ikona zvuk
barevné pastelkycoloured pencils ikona zvuk
spolužákclassmate ikona zvuk
Líbí se mi tento obraz.I like this painting. ikona zvuk
Předkreslete si výkres tužkou.Sketch the drawing with a pencil. ikona zvuk
obličejface ikona zvuk
Každému se líbí něco jiného.Each person likes something different. ikona zvuk
pozadí obrázkupicture background ikona zvuk
Vyber syté barvy.Choose deep colours. ikona zvuk
encyklopedieencyclopedia ikona zvuk