logo

Kresba v plenéru II

I. - úvodní informace
Název:
Kresba v plenéru II
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zuzana Pazdírková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Perspektivní zobrazování. Kompozice. Kresba v plenéru. [Užívá perspektivních postupů, uvědomuje si proměny perspektivního zobrazování v historických souvislostech.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Doplnění a rozšíření slovní zásoby k danému tématu. [Pojmenovává jednotlivé místa v okolí školy anglickými názvy.]
  • Základní pojmy z perspektivy. [Orientuje se v základních pojmech perspektivy i v anglickém jazyce.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Kresba v plenéru v okolí školy.
Učební pomůcky:
Desky, rudka, uhel, plastická guma, balicí papír, lepící páska, špejle.

Popis hodiny
Úvod
Pokračuje kresba v okolí školy. Zopakujeme si anglické názvy předmětů a pomůcek se kterými pracujeme. Studenti dostanou lístek se slovíčky (viz příloha), který odevzdají na konci hodiny přeložený do českého jazyka.
Hlavní část
Studenti kreslí samostatně, učitel je obchází a komunikuje s nimi v českém jazyce. Během práce si opakujeme nová slovíčka, vracíme se i ke slovíčkům, která jsme probírali v hodinách kresby v minulých měsících. (Např. tužka, uhel, rudka, guma....) + doplníme si nová slova z perspektivy.
Závěr
Návrat do školy, hodnocení prací, studenti odevzdají lístečky s doplněnými anglickými slovy.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
vzdálenostthe distance ikona zvuk
Nechoďte daleko.Don't go far away. ikona zvuk
kostel, kostelya church, churches ikona zvuk
blízko sebeclose to each other ikona zvuk
malýsmall ikona zvuk
velkýbig/large ikona zvuk
věžtower ikona zvuk
Horizont je pomyslná vodorovná přímka.The horizon is an imaginary horizontal straight line. ikona zvuk
jednoúběžníková perspektivaone vanishing point perspective ikona zvuk
dvojúběžníková perspektivatwo vanishing point perspective ikona zvuk
Dům je vysoký.The house is high. ikona zvuk