logo

Studie, kresba

I. - úvodní informace
Název:
Studie, kresba
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zuzana Pazdírková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 18
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Výrazové možnosti linie, tvar, objem v ploše, řazení prvků. [Zvládá rozvržení linie, tvaru, objemu v ploše, kombinuje a řadí prvky v ploše a prostoru. ]
  • Kompoziční postupy, vertikála, horizontála) . Perspektivní zobrazování. []
Jazykové cíle a ověření:
  • Slovní zásoba k tematu kresba, kresebné techniky. []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Samostatná práce podle předlohy - různé přírodniny (tráva, kukuřice, kůra, ořechy apod.)
Učební pomůcky:
Přírodniny - dle ročního období, tušky, uhel, rudka, plastická guma, případně akvarelové barvy, balicí papír, deska, lepící páska.

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky, prezence.
Učitel má připravené různé přírodniny podle ročního období (jaro - traviny, větvičky s kočičkami, léto - květiny a ovoce, podzim listy, kaštany, ořechy, šípky, ovoce, zima - šišky, ořechy....).
Nová slova napíšeme buď na tabuli, nebo je promítnemez přílohy na obrazovce. Učitel slova nahlas přečte, studenti je opakují.
Hlavní část
Studenti si nachystají kreslící kartony nebo balicí papír na desky, vyberou si přírodninu, kterou si pořádně prohlédnou. Tužkou (uhlem nebo rudkou) kreslí přírodninu v životní velikosti, učitel prochází třídou radí a pomáhá.
Hodina probíhá v českém jazyce, během výuky se vracíme k novým slovům a průběžně si je opakujeme.
V slovní zásobě uvádím více různých názvů přírodnin - záleží na tom, co budeme kreslit a které názvy přírodnin se tedy v hodině naučíme. V příloze jsou slova, která se hodí ke všem studiím. Název přírodniny si pak vyučující vybere podle potřeby.


Závěr
Hodnocení prací, diskuse, úklid třídy. Nová slova (ta která jsme z výběru použili)si ještě jednou nahlas všichni zopakujeme.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
kukuřicecorn, maize ikona zvuk
trávagrass ikona zvuk
vybrat si motivchoose a theme ikona zvuk
kresbadrawing ikona zvuk
rudkasanguine ikona zvuk
šrafurahatching ikona zvuk
Budeme to stínovat tužkou.We are going to shade with a pencil. ikona zvuk
Kresli v životní velikosti.Draw in life-size. ikona zvuk
rozdíl, rozdílydifference, differences ikona zvuk
uhelcharcoal ikona zvuk
jablkoapple ikona zvuk
hruškapear ikona zvuk
cibuleonion ikona zvuk
česnekgarlic ikona zvuk
kaštanychestnuts ikona zvuk
vygumovaterase ikona zvuk
zlatý řezgolden cut ikona zvuk
šípkyrose hips ikona zvuk
ořechynuts ikona zvuk
šiška, šiškycone, cones ikona zvuk
Snažte se moc negumovat.Try not to use the eraser too much. ikona zvuk
podívat se z blízkalook closely ikona zvuk
stínovatshade ikona zvuk