logo

Studie přírodniny

I. - úvodní informace
Název:
Studie přírodniny
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zuzana Pazdírková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Výrazové možnosti linie, tvar. Zlatý řez. Perspektivní zobrazování. [Zvládá rozvržení linie, tvaru, objemu v ploše, kombinuje a řadí prvky v ploše a prostoru. ]
Jazykové cíle a ověření:
  • Nová slovní zásoba, podst. jména a slovesa, mušle, lastury apod. [Ústní opakování během výuky.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • samostatná práce podle předlohy (mušle, ulity, lastury)
Učební pomůcky:
mušle, ulity, lastury,
uhel, zlatá tužka, křída, balicí papíry

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky, prezence, zadání úkolu česky, nová slova si promítneme na TV, učitel je přečte a studenti po něm hlasitě zopakují.
Vyučující donese do hodiny různé lastury, mušle, hvězdice apod. (zapůjčeno z kabinetu biologie).
Studenti si mohou ulity a lastury podrobně prohlédnout. Na příkladu lastury si vysvětlíme zlatý řez.
Hlavní část
Studenti pracují samostatně podle předlohy, hodina probíhá v českém jazyce. K novým slovům se během hodiny vracíme - ústní opakování. Studenti kreslí uhlem a rudkou na balicí papír, sledují stukturu mušlí a vzory. Sledují, čím se od sebe liší, zda jsou drsné, hladké, rýhované apod..
Učitel je obchází a radí. Během práce si nová slova několikrát zoopakujeme - ústně.
Závěr
Hodnocení prací, úklid.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
hvězdicestarfish ikona zvuk
korálový útescoral reef ikona zvuk
rostlinný ornamenta plant ornament ikona zvuk
vodní živočichwater animals ikona zvuk
spirálovitě stočená ulitaspiral-coiled shell ikona zvuk
zlatý řezgolden cut ikona zvuk
kreslení ornamentůDrawing of ornaments ikona zvuk
ulita, ulitya shell, shells ikona zvuk
mušleshell ikona zvuk
rozdíldifference ikona zvuk
podívat se z blízkalook closely ikona zvuk
spirálaspiral ikona zvuk