logo

Historie odívání

I. - úvodní informace
Název:
Historie odívání
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Jana Ševčíková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámení s oděvem v kontextu s dobou [Žáci připravují papírové modely historických šatů ]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznamují se s novými slovíčky, zárověň reagují na slovíčka, která používali na předchozích hodinách [Žáci reagují na povely v angličtině, na konci hodiny vypracují pracovní list k tomuto tématu]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Názorná ukázka, práce ve dvojici
Učební pomůcky:
Tempery, štětce, paleta, kelímek na vodu

Popis hodiny
Úvod
Přivítání,pozdrav a prezence v angličtině
Zadání úkolu - povídání o odívání, o jeho vývoji
Seznámení s novými slovíčky
Hlavní část
Práce na zadaném úkolu - žáci si nejprve předkreslí střih šatů na velký formát papíru, poté pracují v barvě a po zaschnutí šaty vystříhnou. Na okrajích provlečou provázky tak, aby si šaty mohly na sebe obléci.
Slovíčka k tématu jsou napsána na tabuli. Před začátkem práce je vyučující přečte, žáci několikrát nahlas zopakují. Během hodiny vyučující prochází třídou a na slovíčka se žáků ptá.
Závěr
Módní přehlídka
Hodnocení zadané práce
Úklid učebny - povely anglicky i česky
Vypracování doplňovačky
Rozloučení dvojjazyčně

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
předlohamodel ikona zvuk
nakreslit podle předlohydraw from a model ikona zvuk
kelímek na vodua water tub ikona zvuk
temperové barvytempera paints ikona zvuk
plochý štěteca flat brush ikona zvuk
Kresli v životní velikosti.Draw in life-size. ikona zvuk
Namíchej si hustou temperu.Mix a thick tempera paint. ikona zvuk
Kresli v měřítku 1:1.Draw in scale 1:1. ikona zvuk
Plochý štětec používáme na tempery.A flat brush is used for tempera paints. ikona zvuk
Nachystejte si paletu s barvami.Get the palette with paints ready. ikona zvuk
Vezměte si paletu, ploché štětce, nádobku na vodu a hadr.Take a palette, flat brushes, a water container and a cloth. ikona zvuk
hadrcloth ikona zvuk
šatydress ikona zvuk
malířská paletapalette ikona zvuk