logo

Happening

I. - úvodní informace
Název:
Happening
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zuzana Pazdírková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 18
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Základy dějin umění, moderní směry ve výtvarném umění. [Srovnává různé způsoby uměleckého vyjádření. Vytváří si kritéria pro hodnocení, hledisko subjektivní, sociální, historické. ]
Jazykové cíle a ověření:
  • Slovní zásoba k tematice výtvarná akce mimo školu. [Ústní opakování během akce. V další hodině se ke slovíčkům vrátíme např. při sledování fotografií z akce.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Diskuse a motivace k připravované akci.
Učební pomůcky:
Lepící pásky, fólie, igelitové sáčky, barvy, lepící folie, sešívačka, kartóny...cokoliv

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky, prezence, vysvětelní úkolu česky. Příprava na happening probíhala v minulých týdnech, kdy si studenti připravovali materiály. Při přípravě happeningu mají studenti napsaná nová slova na tabuli.
Doplním a vysvětlím do češtiny přejatý termín Happening a vysvětlím rozdíl od Performance. (John Cage, Milan Knížák, Petr Štembera, Jan Mlčoch...)
Hlavní část
Diskuse a příprava na chystanou akci "Happening" v parku ve spolupráci s Fair trade. Během diskuse si probereme novou slovní zásobu a slovíčka si vícekrát zopakujeme.
Příprava na happening zabere obvykle více než jednu výtvarnou výchovu. Studenti před akcí shlédli motivační video. Společnost "Na zemi" nabízí spoustu programů pro školy se zaměřením na problematiku životního prostředí a fairového obchodu, které lze využít pro následnou výtvarnou akci ve škole, nebo i mimo ni.

Závěr
Nová slova můžeme doplnit na karty do kartotéky v další hodině Vv. Jinak si slova zopakujeme pouze ústně.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
kritikacriticism ikona zvuk
spolupracovat s ostatnímicooperate with the others ikona zvuk
upozornit na problémwarn of the problem ikona zvuk
umění a komunikaceart and communication ikona zvuk
obchodtrade ikona zvuk
nezávislý pozorovatelindependent observer ikona zvuk
podívat sehave a look ikona zvuk
divadlotheatre ikona zvuk
představeníperformance ikona zvuk
dějiny uměníhistory of art ikona zvuk
nové druhy uměnínew artistic genres ikona zvuk
rozumět uměníunderstand art ikona zvuk
smyslysenses ikona zvuk
smýšleníopinion ikona zvuk
moderní uměnímodern art / modern arts ikona zvuk
uměníarts ikona zvuk
zaujmout stanoviskotake a stand ikona zvuk