logo

Ilustrace básně

I. - úvodní informace
Název:
Ilustrace básně
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zuzana Pazdírková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Vlastní tvorba, vnímání a interpretace. [Pro vyjádření vlastních představ vybírá vhodné prostředky, kombinuje je.]
  • Hledání vlastního výrazu. Malba suchým pastelem. [Zvládá rozvržení linie, tvaru, objemu v ploše, kombinuje a řadí prvky v ploše a prostoru. ]
Jazykové cíle a ověření:
  • Slovní zásoba okruhu malování podle vlastních představ a fantazie. [Barevná kompozice, ilustrace básně.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Samostatná práce.
Učební pomůcky:
Básně (v tomto případě básně Radka Malého, suché pastely, výkresy.

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, prezence. Téma dnešní hodiny. Seznámíme se s básněmi Radka Malého. Učitel rozdá studentům xeroxové kopie několika básní. Každý si může jednu vybrat a z té pak jeden odstavec, který se pokusí výtvarně ztvárnit. Než si studenti vyberou svoji báseň promítne učitel na obrazovce nová slova (nebo je napíše na tabuli ve třídě). Než začneme pracovat na výkresech přečte učitel nahlas nová slova a studenti je společně zopakují.
Hlavní část
Studenti začínají pracovat na svých výkresech. Učitel je obchází, vede s nimi diskusi v českém jazyce. Před přestávkou nová slova podle tabule (obrazovky) znovu zopakujeme společně. V druhé hodině studenti pokračují v práci na ilustraci básně. Nová slova jsou stále napsaná na tabuli, nebo zobrazená na obrazovce a znovu se k nim vrátíme. Všechna slova, která si studenti již osvojili učitel smaže. Slova, která ještě dobře neumíme zapíšeme na kartičky do kartotéky tak, že učitel vybere studenty, kteří mají již výtvarnou práci hotovou a ti je napíší a uloží do krabice. Na konci druhé hodiny si zbytek slov z tabule naposledy přečteme a slova smažeme. Ke slovíčkům uloženým do krabice se můžeme v příštích hodinách vrátit.
Závěr
Práce zafixujeme, zhodnotíme. Učitel jednotlivé práce ukazuje a studenti hádájí, co je na obrázku nakresleno za myšlenku.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
sdělení, zpráva, vzkazmessage ikona zvuk
autor, autořian author, authors ikona zvuk
nápad, nápadyan idea, ideas ikona zvuk
dálší nápadyfurher ideas ikona zvuk
fantazieimagination ikona zvuk
obsahcontent ikona zvuk
větasentence ikona zvuk
suché pastelydry pastels ikona zvuk
báseňpoem ikona zvuk
hlavní myšlenka textugist ikona zvuk
přemýšletthink ikona zvuk
poeziepoetry ikona zvuk
ilustraceillustration ikona zvuk
knihabook ikona zvuk
báseň lyrickályric poem ikona zvuk
básník, básnícia poet, poets ikona zvuk
sloka, sloky (básně)a stanza, stanzas ikona zvuk
veršverse ikona zvuk
představaidea ikona zvuk
důležitýimportant ikona zvuk
vnímatfeel ikona zvuk
dokreslit podle vlastní fantaziefinish the drawing using your own imagination ikona zvuk