logo

Řecké ornamenty a sloupy

I. - úvodní informace
Název:
Řecké ornamenty a sloupy
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Jana Ševčíková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámení se starověkou kulturou [Žáci malují řecké ornamenty, pracují s kompozicí a opakováním motivu]
  • Sloupy dórské, jónské a korintské [Malba řeckých sloupů na stěny v učebně výtvarné výchovy]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznamují se s novými slovíčky, novými povely [Letáčky s novými slovíčky si přilepí na židli před sebou, během hodiny reagují na povely k práci a na nová slovíčka - vyučující prochází třídou a žáků se na ně ptá]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Skupinová práce, názorná ukázka
Učební pomůcky:
Temperové barvy, plochý štětec, hadr, kelímek na vodu, výkres

Popis hodiny
Úvod
Přivítání, pozdrav a prezence česky i anglicky
Povídání na téma Řecko, antika a dovolená
Hlavní část
Samostatně pracují na zadaném úkolu - pracují ve skupinkách, malují na stěny ve třídě antické sloupy nebo malují řecké ornamenty na dlouhé pásy papírů. Ty pak budou sloužit jako dekorace na chodbě školy.
Každý žák obdrží letáček se slovíčky k tématu. Nejprve si všechna slovíčka s vyučující přeříkají a během hodiny si je průběžně opakují. Letáček si nalepí na židli před sebou, aby tak měli slovíčka neustále na očích.
Závěr
Instalace pásů na chodbě
Úklid pomůcek a pracovních míst - povely anglicky i česky
Ověření jazykových znalostí - při odchodu ze třídy zopakují vyučující tři nová slovíčka, dbají na správnou výslovnost. Na začátku další hodiny ve dveřích povědí dvě slovíčka, která si zapamatovali z hodiny s tématem "Řecké ornamenty a sloupy".
Rozloučení dvojjazyčně

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
ŘeckoGreece ikona zvuk
spirála, spirályspiral / spirals ikona zvuk
volutavolute ikona zvuk
dórský sloupDoric column ikona zvuk
jónský sloupIonian column ikona zvuk
temperové barvytempera paints ikona zvuk
čára, čárya line, lines ikona zvuk
ornamentan ornament ikona zvuk
plochý štěteca flat brush ikona zvuk
Namíchej si hustou temperu.Mix a thick tempera paint. ikona zvuk
Plochý štětec používáme na tempery.A flat brush is used for tempera paints. ikona zvuk
pomůckyaids ikona zvuk
Tempera je krycí barva.Tempera is a cover paint. ikona zvuk
korintský sloupCorinthian column ikona zvuk
starověké Řeckoancient Greece ikona zvuk
hadrcloth ikona zvuk
Ta paleta je špinavá.The palette is dirty. ikona zvuk
malířská paletapalette ikona zvuk
vlnovkawavy line ikona zvuk
Kdo z vás byl v Řecku?Who has been in Greece? ikona zvuk