logo

Barokní účesy

I. - úvodní informace
Název:
Barokní účesy
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Jana Ševčíková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Práce na školním projektu - část móda a účesy [Výstava prací ve škole, přehlídka paruk]
  • Kresba tužkou, stínování [Žáci kreslí podle předloh barokní a rokokové účesy]
Jazykové cíle a ověření:
  • Nová slovíčka z oblasti módy [Na závěr hodiny žáci vyplní spojovačku]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Práce ve dvojicích, práce podle předlohy, beseda
Učební pomůcky:
Tužka, guma, vodové barvy, kulatý štětec, kelímek na vodu, hadr

Popis hodiny
Úvod
Přivítání, pozdrav a prezence česky i anglicky
Beseda na téma móda a účesy - zaměření především na baroko a rokoko
Hlavní část
Práce na kresbě - děti kreslí pracují podle předlohy, zvětšují a stínují. Pozadí vybarví vodovými barvami.
Slovíčka k tématu dnešní hodiny jsou napsána na tabuli, povely k práci na dveřích učebny. Pomůcky jsou popsány na regále. Během hodiny vyučující prochází třídou a jednotlivá slovíčka se žáky procvičuje a opakuje s nimi nahlas.
Závěr
Ověřování jazykových znalostí z dnešní hodiny - vyplnění spojovačky
Zápis známek do žákovské knížky: Get your pupil's record books ready!
Úklid učebny - povely dvojjazyčně
Rozloučení - česky i anglicky

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
tužkapencil ikona zvuk
parukawig ikona zvuk
Ukliď po sobě.Tidy up after yourself. ikona zvuk
předlohamodel ikona zvuk
kresbadrawing ikona zvuk
vodové barvywatercolour paints ikona zvuk
stínováníshading ikona zvuk
učesat secomb ikona zvuk
Připravte si žákovské knížky!Get your pupil's record books ready! ikona zvuk
kloboukhat ikona zvuk
práce ve skupináchgroup work ikona zvuk
použít hřebenuse a comb ikona zvuk
pozadí obrázkupicture background ikona zvuk
Použij vodové barvy.Use watercolor paints. ikona zvuk