logo

Jarní motivy

I. - úvodní informace
Název:
Jarní motivy
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zdeňka Nechvátalová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 16
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Dokázat zhodnotit a vysvětlit svůj tvůrčí záměr a porovnat ho s ostatními [Zhodnocení práce své i ostatních]
Jazykové cíle a ověření:
  • Obohatit žáky o další anglické pokyny [Žáci správně reagovaly na většinu anglických pokynů]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Motivační cvičení
  • Samostatná práce žáků
  • Rozhovory nad výtvory svými i ostatních
Učební pomůcky:
suchý pastel, výkres A3

Popis hodiny
Úvod
Přivítání, pozdrav - česky, anglicky
Prezence
Úvod do hodiny - seznámení s činností
Hlavní část
Učitel provádí s žáky rozhovor o jarním období, seznámení i v anglickém jazyce - všechny pojmy mají žáci napsané též na tabuli. Během samostatné práce se žáci seznamují s novýmí anlickými slovíčky a slovními spojeními, na které se snaží reagovat.V závěru hlavní části probíhá rozhovor nad pracemi všech žáků.
Samotná výtvarná práce žáků spočívá v kresbě suchým pastelem jarního motivu dle samostatné volby žáků. Učitel je upozorní, že je potřeba si práci řádně rozmyslet a rozvrhnout, jelikož pracují na formátu A3. Dále je upozorní na čistotu prostředí kolem sebe a svého oblečení.
Závěr
V závěru hodiny si žáci zopakují anglické pokyny a pojmy i formou zvukového záznamu z počítače. Konec hodiny - úklid pomůcek, třídy, rozloučení.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
suché pastelydry pastels ikona zvuk
červenáred ikona zvuk
jarní obrázkyspring pictures ikona zvuk
Maluj barevně.Paint with colours. ikona zvuk
Malujeme jaro.We are painting spring. ikona zvuk poznamka
oranžováorange ikona zvuk
zelenágreen ikona zvuk
žlutáyellow ikona zvuk