logo

Výstava ve Wannieck Gallery - česká malba

I. - úvodní informace
Název:
Výstava ve Wannieck Gallery - česká malba
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zuzana Pazdírková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Základy dějin umění, moderní směry. [Vytváří si kritéria pro hodnocení, srovnává různé způsoby uměleckého vyjádření.]
  • Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví. []
Jazykové cíle a ověření:
  • Slovní zásoba k danému tématu. [Doplnění testových listů během výstavy.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Výuka probíhá ve Wannieck gallery - využití animačních programů galerií a muzeí.
Učební pomůcky:
tužka, zápisníček, pracovní list

Popis hodiny
Úvod
Odjezd do galerie v centu města ze školy. Každý dostane kartičku s novými anglickými slovíčky a pracovní list, který se vztahuje k výstavě.
Hlavní část
Návštěva výstavy "Česká malba 80-tých let" ve Wannieck Gallery v Brně. Jedná se o komentovanou prohlídku výstavy, kterou vede lektorka animačních programů galerie. Studenti se seznámí s díly českých malířů 80-tých let. Wannieck Gallery představuje v rámci rozsáhlé výstavy obrazy a kresby celkem 23 umělců. Díla jsou zapůjčena převážně ze soukromých sbírek i předních galerií a řada z nich je veřejně vystavena vůbec poprvé. Komplexní výběr obrazů a kreseb dokumentuje tvůrčí vzepětí generace, která se po umrtvujícím období socialistické normalizace razantně přihlásila ke svému právu svobodně tvořit.
Na výstavě jsou zastoupeni svými díly následující umělci: Daniel Balabán, Tomáš Císařovský, Jiří David, Stanislav Diviš, Martin John, Vladimír Kokolia, Igor Korpaczewski, Jiří Kovanda, Petr Kvíčala, Martin Mainer, Jan Merta, Vladimír Merta, Petr Nikl, Jiří Petrbok, Jan Pištěk, Otto Placht, Jaroslav Róna, Vladimír Skrepl, Václav Stratil, Antonín Střížek, Margita Titlová-Ylovsky, Petr Veselý a Josef Žáček.

Studenti se zapojí do animačního programu. Lektorka galerie se jim pokusí na několika vybraných obrazech vysvětlit výtvarnou řeč postmoderního obrazu. Následuje krátká výtvarná aktivita studentů pod vedením lektorky. Studenti dostanou úkol - doplnit pracovní list, které dostali na výstavě (viz příloha).
Závěr
Návrat do budovy školy (případně rozchod před galerií).

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
sdělení, zpráva, vzkazmessage ikona zvuk
autor, autořian author, authors ikona zvuk
krajinomalbaa landscape painting ikona zvuk
zajímavýinteresting ikona zvuk
objektová tvorbaobject creation ikona zvuk
linieline ikona zvuk
výstavní prostoryexhibition premises ikona zvuk
malíř, malířia painter, painters ikona zvuk
bod, bodya point, points ikona zvuk
výstava významného českého umělcean exhibition of a notable Czech artist ikona zvuk
obrysová liniecontour lines ikona zvuk
barevnostcolourfulness ikona zvuk
názoropinion ikona zvuk
pruh, pruhya stripe, stripes ikona zvuk
štetecbrush ikona zvuk
zvířataanimals ikona zvuk
galeriegallery ikona zvuk
malířský rukopisbrushwork ikona zvuk
malířská paletapalette ikona zvuk
figurativní malbaa figural painting ikona zvuk
vlnovkawavy line ikona zvuk