logo

Tvarosloví krajiny, Hvězdná noc II

I. - úvodní informace
Název:
Tvarosloví krajiny, Hvězdná noc II
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zuzana Pazdírková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Míchání barevných odstínů. [Uplatňuje znalosti z oblasti barev . ]
  • Základy dějin umění, tradiční i moderní směry, práce s uměleckým dílem. [Uvědomuje si jejich proměnu na konkrétních příkladech uměleckých děl. ]
Jazykové cíle a ověření:
  • Doplnění nových výrazů a upevnění slov z předcházející hodiny, [Znovu si pustíme píseň s obrázky. Studenti napíší na papír 10 slov z písně, která se k ní vztahují..]
  • []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • samostatná práce podle předlohy (fotografie)
Učební pomůcky:
rozstříhaná reprodukce obrazu Hvězdná noc od V. van Gogha, tempery, štětce

Popis hodiny
Úvod
Pokračujeme v práci na obraze Hvězdná noc od Vincenta Van Gogha. Napíši nová slova na tabuli nebo je zobrazím na Tv. Slova si společně přečteme.
Www zdroje k písni: http://www.vangoghgallery.com/painting/starrynightlyrics.html
http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/groban-josh/vincent-starry-starry-night-121098
Hlavní část
Samostatná práce - diskuse probíhá v českém jazyce. Během práce se vracíme k novým slovům, která jsou napsaná na tabuli (nebo na TV) a zopakujeme si slova k písni. Studenti dokončují svoje výkresy. Až dokončíme všechny díly obrazu, tak ho spojíme zezadu lepící páskou a vystavíme na chodbě školy.
Závěr
Na závěr si pustíme píseň znovu, rozumíme už ale více slovům písně. Pokud není nutné, tak se nedíváme do českého překladu, ale jen posloucháme a díváme se na obrázky z prezentace. Po shlédnutí prezentace dostanou studenti papírek, na který napíší 10 slov, která se vztahují k písni. Papírky odevzdají učiteli.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
svobodafreedom ikona zvuk
trpětsuffer (from) ikona zvuk
hezkýnice ikona zvuk
Smíchejte barvy.Mix the paints. ikona zvuk
zajímavýinteresting ikona zvuk
květinyflowers ikona zvuk
oblečeníclothes ikona zvuk
zkusittry ikona zvuk
diskutovatdiscuss ikona zvuk
změnitchange ikona zvuk poznamka
načrtnoutsketch ikona zvuk