logo

Výtvarná díla v knihách

I. - úvodní informace
Název:
Výtvarná díla v knihách
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zdeňka Nechvátalová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 16
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Cíleně se soustředit na pozorování uměleckých děl [Žáci dokázali rozpoznat 2-3 autory uměleckých děl s pomocí učitele]
  • Porovnat vybraná běžná i umělecká díla [S ilustrátory dětských knih a pohádek nebylo většího problému]
Jazykové cíle a ověření:
  • Obohatit slovní zásobu týkající se tématu vyučovací hodiny [Některé pojmy si žáci hůře zapamatovali - je třeba na to myslet a v příštích přípravách opakovat]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Ukázky ilustrací dětských knih, pohádky
  • Ukázky prací z děl mistrů
  • Výklad učitele, rozhovory s žáky
Učební pomůcky:
knihy, obrazový materiál, internet

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav-česky, anglicky
Prezentace
Seznámení s cílem hodiny
Hlavní část
Během výkladu učitele, který probíhá v českém jazyce, mají možnost žáci zaregistrovat některé pojmy v angličtině. Pro jejich lepší pochopení a zapamatování jim vždy učitel pojem ukáže napsaný česky i anglicky na kartě. Během výkladu, výuky a rozhovoru se žáky se několikrát k těmto pojmům mají možnost vrátit, protože se velmi týkají tématu hodiny.
Závěr
Na závěr pro zopakování a rozšíření si slovní zásoby si žáci s kartami zahrají pexeso a tak si tyto neznámé pojmy procvičí.
Zhodnocení hodiny, úklid třídy, rozloučení.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
obrázek, obrázkya picture / pictures ikona zvuk
zajímavýinteresting ikona zvuk
ilustrace knížkybook illustrations ikona zvuk
pohádková knížkafairy-tale book ikona zvuk
ilustrátorillustrator ikona zvuk
hledat obrázkylook for pictures ikona zvuk
ilustraceillustration ikona zvuk
Podívej se na tyto obrázky.Look at these pictures. ikona zvuk
Porovnejte tyto obrázky.Compare these pictures. ikona zvuk