logo

Kresba lidské ruky

I. - úvodní informace
Název:
Kresba lidské ruky
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zuzana Pazdírková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Techniky kresby, perpektivní znázorňování trojrozměrného předmětu. [Rozpoznává specifičnosti různých vizuálně obrazných znakových systémů]
  • Světlo a stín. []
Jazykové cíle a ověření:
  • Slovní zásoba k tématu - kresba a anatomie ruky. [Test - viz příloha.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Samostatná práce, diskuse na tvorbou vlastní i ostatních.
Učební pomůcky:
Model ruky, vlastní ruce, tužka, balicí papír, špejle, guma. Ukázky kreseb - Leonardo da Vinci - Mona Lisa, Michelangelo - ruce z fresky v Sixtinské kapli, Albrecht Düret - ruce. Ukázky z www.google.cz nebo Dějiny umění Pijoan a Slovník světové kresby a g

Popis hodiny
Úvod
Úvod do hodiny, prezence.
Zadání úkolu - probíhá v českém jazyce.
Novou slovní zásobu promítne vyučující na obrazovce (případně napíše na tabuli).
Studenti se seznámí s díly významných autorů.
Hlavní část
Kresbu ruky si nejdříve vyzkouší studenti podle sádrového modelu, případně podle vlastní ruky.
Kreslíme tužkou. Během hodiny si zopakujeme již známé názvy jednotlivých prstů a částí ruky. (Hand, palm, thumb, index finger....). Doplníme si je novými výrazy a zopakujeme si je.
Studenti pracují samostatně pod vedením učitele. Hodina probíhá v českém jazyce.
Závěr
Úklid třídy, hodnocení, test - doplnění slov.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
stínshadow ikona zvuk
rozměrymeasurements ikona zvuk
velikost papírupaper size ikona zvuk
tvarshape ikona zvuk
palecthumb ikona zvuk
délkalength ikona zvuk
ruka, rucea hand, hands ikona zvuk
dlaňpalm ikona zvuk
ukazováčekindex finger ikona zvuk
prostředníčekmiddle finger ikona zvuk
prsteníčekring finger ikona zvuk
malíčeklittle finger ikona zvuk
nehetnail ikona zvuk
kloubjoint ikona zvuk
kůžeskin ikona zvuk
vpředuin front of ikona zvuk
vzaduat the back of ikona zvuk