logo

Sníh a moje snová krajina II

I. - úvodní informace
Název:
Sníh a moje snová krajina II
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zuzana Pazdírková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Pro vyjádření vlastní představy vybrat vhodné tvary a barvy, [Diskuse nad vlastní tvorbou i tvorbou ostatních.]
  • kombinovat je a užít k osobitému výtvarnému vyjádření. []
Jazykové cíle a ověření:
  • Slovní zásoba k tématu zima, zimní období. [Opakování barev, pomůcek, nástrojů v angl. jazyce.]
  • Názvy používaných pomůcek. [Hra se slovíčky, z krabice vytahujeme zapsaná slova, která jsem se učily a překládáme do anglického jazyka.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Samostatná práce pod vedením učitele, diskuse.
Učební pomůcky:
molitanové válečky, barvy remakol,šablony z kartonu.

Popis hodiny
Úvod
Pokračování po přestávce (3 hod. blok Vv)
V první hodině jsme si připravili barevné podklady ze studených barevných odstínů a vystřihli jsme si šablony pro naše kompozice.
Nyní budeme pracovat s šablonami a novými odstíny barev.
Hlavní část
Po zaschnutí podkladů z minulé hodiny rozložení šablon, hledání vyváženosti kompozice, diskuse probíhá v českém jazyce.
Vybraná nová slova, která jsem se v angličtině učili (a bude potřeba je opakovat) napíšeme česky a anglicky na karty 10 x 7 cm, budou uloženy v kartotéce slov, ke kterým se můžeme vracet i v dalších hodinách (když se nám to bude tematicky hodit.
Válečkem dokončíme naše zimní kompozice, domalujeme detaily podle vlastní fantazie.
Závěr
V závěru hodiny vytahujeme kartičky z krabice a opakujeme anglické výrazy, které jsem se naučili v této a i v minulých dvou tří hodinách. Vytvoříme si např. tematický okruh "Zima" a tematický okruh "Nástroje ve výtvarce". Krabici doplňujeme v každé hodině, není nutné psát všechna slova, jen ty, které se ve výtvarné výchově opakují, jsou zajímavá, chceme si je osvojit a nezapamatujeme si je během první hodiny.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
krabicebox ikona zvuk
lepenkacardboard ikona zvuk
kolečkacircles ikona zvuk
šablona, šablony (malířská)a stencil, stencils ikona zvuk
vyzkoušet sitry out ikona zvuk
nakreslit a vystřihnoutdraw and cut out ikona zvuk
prosinecDecember ikona zvuk
poděkovatthank ikona zvuk
anoyes ikona zvuk
neno ikona zvuk
školaschool ikona zvuk