logo

Pohybovky

I. - úvodní informace
Název:
Pohybovky
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
David Baránek
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • pochopení pohybu v kresbě - virtuozita linky [žák chápe v čem spočívá kresba pohybu]
  • statické versus pohyb - pochopení anatomie [žák dokáže anatomicky správně nahlédnout pohybový a statický stav postavy]
  • rychlá kresba cca 10min [žák dokáže zhotovit rychlou kresbu]
Jazykové cíle a ověření:
  • rozšíření slovní zásoby k danému tématu [žák dokáže použít uvedenou slovní zásobu]
  • komunikace s modelem v anglickém jazyce [žák dokáže pomocí jednoduchých anglických vět komunikovat s modelem za výtvarným a výukovým účelem]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • výklad - ukázka anatomie, pohybového výrazu a techniky kresby na postavě modela
  • skupinová práce - popis obrázku pomocí anglických slovíček na kartičkách
  • domácí úkol - popis vlastní pohybovky
Učební pomůcky:
papír, tužka, model, guma, obrázek pohybovky a slovíčka na kartičkách, lepidlo

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky, téma hodiny česky i anglicky. Anglická slovní zásoba je napsána před hodinou na tabuli.
Hlavní část
Výklad k tématu a zadání úkolu probíhá česky, důležité výrazy jsou překládány do angličtiny. Studium podoby jednotlivých pohybových stavů na postavě modela, důležité znaky a charakteristiky jsou překládány do angličtiny, ukázány na tabuli a třídou nahlas opakovány. Před samotnou výtvarnou prací práce ve dvojcích: každý dostane obrázek, který popíše pomocí slovíček na kartičkách, slovíčka do obrázku může vlepovat.
Závěr
Žáci vloží popsaný obrázek do portfolia. Domácí úkol: vytvořit jakoukoliv pohybovou kresbu a anglicky ji popsat. Domácí úkol vložit do portfolia.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
tanecdance ikona zvuk
gestogesture ikona zvuk
židlea chair, chairs ikona zvuk
klidpeace ikona zvuk
stylizacestylization ikona zvuk
proporceproportions ikona zvuk
stylizace postavycharacter stylization ikona zvuk
energieenergy ikona zvuk
pohybmotion ikona zvuk
dynamikadynamics ikona zvuk
Všímejte si výrazů v obličeji.Look at the expressions in the face. ikona zvuk
základní proporce lidské hlavybasic proportions of the human head ikona zvuk
tělobody ikona zvuk
ruka, rucea hand, hands ikona zvuk
noha, nohya leg, legs ikona zvuk poznamka
výrazový tanecexpression dance ikona zvuk
postava, postavycharacter, characters ikona zvuk
držení tělaposture ikona zvuk
hlava, hlavya head, heads ikona zvuk
dodržovat proporcekeep the proportions ikona zvuk
Hlava se vejde dospělé osobě 8x do těla.An adult figure is eight heads high. ikona zvuk poznamka