logo

kresba interiéru školy

I. - úvodní informace
Název:
kresba interiéru školy
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
David Baránek
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • perspektiva [věrohodnost, srovnání se skutečností]
  • pochopení prostoru,sbíhání těles do jednoho bodu []
  • průčelná perspektiva []
Jazykové cíle a ověření:
  • opakování slovní zásoby [doplňování chybějících slovíček na tabuli]
  • komunikace s okolím v angl. jazyce [kartičková metoda]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • vysvětlení základů perspektivy,
  • historie , různé přístupy technické
Učební pomůcky:
uhel,tužka,guma,stojan,papír,špejle

Popis hodiny
Úvod
opakování,zadání úkolu,vysvětlení principu perspektivy,prostorové uspořádání,kresba v lince
Hlavní část
samostatná práce v interiéru školy,na chodbách,průhledy přes okna ven apod.
komunikace s okolím v anglickém jazyce
pozorování
Závěr
hodnocení
zkoušení slovní zásoby
zapsání probrané látky

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Kdo nemá domácí úkol?Who doesn't have their homework? ikona zvuk
Za domácí úkol uděláte....You are going to do ... for homework. ikona zvuk
budova školyschool building ikona zvuk