logo

Zimní krajina

I. - úvodní informace
Název:
Zimní krajina
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zuzana Pazdírková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Studené barevné odstíny. [Kompozice ze studených barevných valérů.]
  • Míchání barev, barevná stupnice modré barvy. [Velký obraz z jednotlivých dílů vystavíme na chodbě školy.]
  • Malba temperou. []
Jazykové cíle a ověření:
  • Studené barevné odstíny - názvy barev - opakování. [Znalost názvů barev, měsíců. Studenti umí pojmenovat předměty na obraze.]
  • Názvy předmětů z obrazu, který malujeme. [Ústní opakování během hodiny.]
  • Zimní měsíce. []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Kolektivní práce.
  • Vytvoření velkého obrazu z jednotlivých dílů, které spojíme v jeden velký celek.
Učební pomůcky:
Papír, tempera, štětce.
Rozstříhaný obrázek zimní krajiny, (např. od Josefa Lady, Pietra Brueghela, nebo pohlednice se zimní krajinou).

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, vysvětlení dnešního úkolu. Vyprávění o zimě, barvách a krajinomalbě.
Řekneme si názvy barev, se kterými budeme pracovat v anglickém jazyce a doplníme o odstíny.
Vyjmenujeme si zimní měsíce. Anglické výrazy, které si budeme osvojovat napíši na tabuli (jde převážně o části oblečení a předměty, které se vyskytují na obrázku, který malujeme.)Předpokládám, že barvy už znají, ale zopakujeme si je a doplníme o termíny světlá či tmavá barva.
Hlavní část
Vyuka probíhá v češtině, k jednotlivým slovíčkům se během práce vracíme. Studenti malují podle předlohy. Každý dostane kousek rozstříhané pohlednice, ale musí spolupracovat, aby jim obrázky na sebe navazovaly.
Závěr
Obrázek budeme ještě dokončovat v příští hodině. K novým slovům se vrátíme a zopakujeme si je.
Krátký testík s obrázky: viz příloha č. 2

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
stříbrnásilver ikona zvuk
bíláwhite ikona zvuk
šedágrey ikona zvuk
kostel, kostelya church, churches ikona zvuk
rukavicea gloves, gloves ikona zvuk
šálascarf ikona zvuk
sníhsnow ikona zvuk
modráblue ikona zvuk
ledenJanuary ikona zvuk
únorFebruary ikona zvuk
čepicecap ikona zvuk
březenMarch ikona zvuk
prosinecDecember ikona zvuk
ledice ikona zvuk
sněhuláksnowman ikona zvuk
světle zelenálight green ikona zvuk
bleděmodrálight blue ikona zvuk
vrba bíláwillow ikona zvuk
sáněsledge ikona zvuk
bruslepair of skates ikona zvuk