logo

Zátiší s draperií

I. - úvodní informace
Název:
Zátiší s draperií
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
David Baránek
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • zvládnutí kompozice [žák chápe problematiku kompozice a je schopen ji správně nakreslit]
  • zvládnutí techniky akvarelu [žák dokáže správně použít techniku akvarelu]
  • rozvoj citu pro barvu, objem a prostor [žák dokáže danou technikou správně modelovat prostor a objem předmětů a dokáže s citem používat barvu]
Jazykové cíle a ověření:
  • poskytnutí slovní zásoby k tématu zátiší a akvarelové malby [žák dokáže popsat zátiší s drapérií]
  • zvládání popisu technologického postupu [žák dokáže popsat svoji práci při zhotovování akvarelu]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • výklad, popis techniky, skupinová práce - popis zátiší s drapérií, domácí úkol - anglický popis akvarelové techniky
Učební pomůcky:
látka, ovoce, vodové či akvarelové barvy, štetce, papír, fotka zátiší a kartičky se slovíčky, lepidlo

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky, téma hodiny česky i anglicky.
Hlavní část
Výklad k tématu a zadání úkolu probíhá česky, důležité výrazy jsou překládány do angličtiny. Nastínění problematiky malby zátiší technikou akvarelu. Chrakteristické rysy zátiší a akvarelové techniky jsou uváděny anglicky, napsány na tabuli a třídou nahlas opakovány. Před samotnou výtvarnou prací práce se slovní zásobou ve dvojcích:
- každý žák dostane obrázek zátiší a k němu na kartičkách anglická slovíčka
- žáci vlepují slovíčka do obrázku.
Závěr
Žáci si vloží anglicky popsané zátiší do portfolia a zaznamenají si tam další v hodině uvedenou slovní zásobu.
Zadání domácího úkolu: žáci vytvoří anglický popis technologie akvarelu a vloží si jej do portfolia.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
rychlý způsoba quick way ikona zvuk
kompozicecomposition ikona zvuk
modelacemodel making ikona zvuk
struktura dřevawood texture ikona zvuk
linieline ikona zvuk
potřeby do výtvarné výchovyschool things for art ikona zvuk
zátišístill-life ikona zvuk
látkasubstance / matter ikona zvuk
obrysová liniecontour lines ikona zvuk
nepřerušovaná liniecontinuous line ikona zvuk
stínováníshading ikona zvuk
kulatý štěteca round brush ikona zvuk
objemvolume ikona zvuk
světlo a stínlight and shade ikona zvuk
Nesahej na mokrý výkres.Do not touch the wet drawing. ikona zvuk
zlom (hl. zemské kůry ap.)fault ikona zvuk
měkkýsoft ikona zvuk
hladká plynulá liniea smooth continuous line ikona zvuk
akvarelové (vodové) barvywatercolor paints ikona zvuk
draperiedrapery ikona zvuk
látkatextile ikona zvuk
prostorspace ikona zvuk
technika malbypainting technique ikona zvuk
kontrastcontrast ikona zvuk
Šikmé a nakloněné linie vytváří dojem pohybu.Oblique and slanted lines create an impression of movement. ikona zvuk
Použij světlou barvu.Use a light colour. ikona zvuk
Udělej zátiší.Create a still life. ikona zvuk
rychlýfast ikona zvuk
akvarelwatercolour ikona zvuk