logo

Vyšívání zmizíkem

I. - úvodní informace
Název:
Vyšívání zmizíkem
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Pavlína Majerová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • bezchybná práce podle předlohy [konfrontace s předlohou]
Jazykové cíle a ověření:
  • anglicky pojmenovat postup práce [ústní ověření]
  • anglicky pojmenovat pomůcky [přiřazování názvů k předmětům]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • prohlížení výšivek
  • popis správného postupu práce u zmizíkové techniky
Učební pomůcky:
výkres, inkoust, pravítko, zmizík, štětec,podložka

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav - anglicky
Organizační záležitosti - anglicky - kdo chybí, jaké je dnes datum
Název hodiny - česky - zmizíkové vyšívání
prohlížení předloh výšivek, výběr - viz příloha obrazek 1.jpg, obrazek 2.jpg ,obrazek 3.jpg
Pomůcky - česky i anglicky - výkres, inkoust, pravítko, zmizík,podložka - viz příloha POMŮCKY 6.doc
Postup práce - natřít celou plochu výkresu inkoustem, nechat zaschnout,rozměřit na čtverečky 0,5 x 0,5cm, vytvořit mřížku, rozpočítat vzor podle předlohy, určit střed, vytvořené čtverečky vybarvovat zmizíkem podle předlohy
Hlavní část
Vlastní práce - příprava výkresu - inkoustový nátěr, vytvoření mřížky - užití anglických slůvek a pokynů ze slovní zásoby - nejdřív namalujte výkres inkoustem, nechej zaschnouz, použij pravítko,vytvoř mřížku, odpočítej si začátek , vybarvi čtvereček, pracuj pečlivě, vytvoř obrazec,
Individuální pomoc - upozornění na chyby, pomoc s počítáním a začátkem práce, pochvala dobré práce
Závěr
úklid místa - děti reagují na anglické pokyny - ukliď pomůcky - štětec, inkoust, podložka,pravítko
Hodnocení práce - porovnání prací s předlohou i ostatními pracemi, pochvala za dobrou práci, upozornění na chyby - viz. příloha obrazek 4.jpg,obrazek 5.jpg, obrazek 6.jpg obsahového cíle - ověření
Popis postupu práce - zopakování z hlavní části - česky i anglicky - ověření jazykového cíle

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Nejdřív namalujte...First draw... ikona zvuk
podložkamat ikona zvuk
vybarvitcolour in ikona zvuk
Kdo chybí?Who is absent? ikona zvuk
Pracuj pozorně.Work carefully. ikona zvuk
vytvořit obrazecto create a pattern ikona zvuk
Použij pravítko.Use the ruler. ikona zvuk
Vypočítej.calculate ikona zvuk
zmizíkeraser ikona zvuk
Odpočítejte si začátek.count out the beginning ikona zvuk
Jaké je dnes datum?What is the date today? ikona zvuk
štětec, štětcea paintbrush, paintbrushes ikona zvuk
mřížkagrid ikona zvuk poznamka
inkoustink ikona zvuk