logo

Ptáci

I. - úvodní informace
Název:
Ptáci
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Pavlína Majerová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • zvládnout techniku tisku [vizuální kontrola]
Jazykové cíle a ověření:
  • anglicky pojmenovat postup práce [ústní ověření]
  • anglicky pojmenovat části ruky [ústní ověření]
  • anglické názvy barev [ústní ověření]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • motivace - báseň " Ptáci"
  • ukázka techniky
Učební pomůcky:
temperové barvy, štětec, výkres, tuš, špejle

Popis hodiny
Úvod
Organizační záležitosti - anglicky - kdo chybí, datum
Název hodiny - česky i anglicky - Ptáci
Postup práce - válečkem nanést na dlaň temperovou barvu, dlaň otisknout na připravený výkres - křídlo ptáka, vybírat barvy buď teplé nebo studené, po zaschnutí dotvořit tuší a špejlí
Při popisu postupu práce využití anglické slovní zásoby - vezmi tempery a celou ruku pomaluj, otiskni dlaň, dotvoř práci tuší a špejlí
Anglické názvy části ruky - dlaň, palec, ukazováček, prsteníček, prostředníček, malíček - viz.příloha
Barvy studené - modrá, fialová, zelená - viz příloha
Barvy teplé - červená, žlutá, oranžová, hnědá - viz příloha
Hlavní část
Motivační báseň - viz příloha Ptáci.doc
Výběr barev, vlastní práce
Individuální pomoc - upozornění na nedostatky, správný postup práce, pochvala za dobrou práci
České i anglické pokyny - umyj si ruce, pracuj pečlivě, s prací nespěchej
Závěr
úklid pracoviště
Hodnocení práce - porovnání prací, upozornění na chyby, pochvala dobré práce - ověření obsahového cíle
Zopakování postupu práce česky i anglicky - využití slůvek z úvodu hodiny - ověření jazykového cíle
Zopakování užitých barev - anglicky - ověření jazykového cíle
Zopakování názvů části ruky - anglicky - ověření jazykového cíle

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
pták, ptácia bird, birds ikona zvuk
temperové barvytempera paints ikona zvuk
Kdo chybí?Who is absent? ikona zvuk
teplé barvywarm colours ikona zvuk
studené barvycool colours ikona zvuk
míchat barvymix colours ikona zvuk
palecthumb ikona zvuk
dnešní datumtoday's date ikona zvuk
S prací nespěchej.Don't hurry up with your work. ikona zvuk
Otiskni dlaň.Imprint your palm. ikona zvuk
tušIndian ink ikona zvuk
pouze prstyonly with fingers ikona zvuk
Vezměte si tempery a celou ruku pomalujte.Take the tempera paints and spread them all over your hand. ikona zvuk
Pracuj pečlivě.Work carefully. ikona zvuk
špejleskewer ikona zvuk
otisky prstůfingerprints ikona zvuk
dotvořit prácifinish your work ikona zvuk poznamka
Umyj si ruce.Wash your hands. ikona zvuk