logo

Čínská kaligrafie II

I. - úvodní informace
Název:
Čínská kaligrafie II
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
David Baránek
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • zvládnutí složitějších postupů [žák dokáže vytvořit víceznakovou kompozici]
  • reflexe a sebereflexe jako základ tvůrčího procesu [žák dokáže nalézt a vyjádřit téma a vlastní pocity]
  • nahlédnutí do tvarových a barevných variací [žák dokáže vidět různé možnosti ztvárnění ]
Jazykové cíle a ověření:
  • rozšíření slovní zásoby k danému tématu [žák dokáže k českým slovům přiřadit anglická ]
  • porozumění jednoduché básni - haiku [žák umí přeložit jednoduchou báseň]
  • []
  • []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • výklad a ukázka výtvarných postupů, skupinová práce - práce se slovní zásobou rozepsanou na kartičkách
  • učební hra - shrnutí slovní zásoby k tématu čínského umění
  • domácí úkol - grafické ztvárnění napsané haiku
Učební pomůcky:
tabule,kartičky se slovíčky, barevné tuše, kameny k učební hře

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky, téma hodiny česky i anglicky, anglická slovní zásoba napsaná na tabuli před hodinou.
Hlavní část
Výklad k tématu a ukázka konkrétních postupů probíhá česky, důležité výrazy jsou překládány do angličtiny, jsou ukázány na tabuli, přečteny a jednotliví žáci je nahlas opakují. Po ukázkové části hodiny se žáci rozdělí do dvojic, každý obdrží deset kartiček z tvrdšího papíru. Na jednu stranu kartičky si žák kaligraficky černou fixou napíše české slovo a na druhou stranu jeho anglický ekvivalent. Kartičky mají připomínat čínské znaky - co kartička to znak, a tím má být navozeno pochopení charakteru čínského znakového písma (pochopení rozdílu mezi evropským a čínským způsobem psaní). Zaznamenání nové slovní zásoby do portfolia.
Zadání domácího úkolu - grafické ztvárnění haiku, překlad haiku do angličtiny, následná výstava prací ve třídě na nástěnce.
Závěr
V závěru hodiny proběhne závěrečná-opakovací hra: žáci stojí v kruhu, do kruhu se postupně vpustí bílé kameny ( postupně se podávají kameny z levé ruky do pravé a z pravé do sousedovi levé), až kameny rytmicky kolují v kruhu. Poslední kámen je černý. Kdo má černý kámen, ten musí říct probrané angl. slovíčko. Měl by se udržet rytmus, vyslovování by mělo být rychlé. Kámen by měl několikrát oběhnout kruh. Slova se mohou opakovat.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
rovinaplane ikona zvuk
uvést další možnostigive other options ikona zvuk
tvarshape ikona zvuk
dynamikadynamics ikona zvuk
soutěžcompetition ikona zvuk
barevná myšlenkacolourful idea ikona zvuk
báseňpoem ikona zvuk
barva tónutimbre ikona zvuk
hlavní myšlenka textugist ikona zvuk
přepisování znakůcopying symbols ikona zvuk
Pozorujte rozdíly.Examine the differences. ikona zvuk
Další možnosti uvádějte sami.Say other alternatives on your own. ikona zvuk poznamka
pocitfeeling / impression ikona zvuk
ováloval ikona zvuk
možnostioptions ikona zvuk
Přemýšlejte nad další možností řešení úkolu.Think about another possibility of solving the problem. ikona zvuk
možnost, možnostipossibility, possibilities ikona zvuk
křivkacurve ikona zvuk